Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Rachunki bankowe dla osób ubezwłasnowolnionych
– pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2011 r. (DNB/II/7111/10/1/MR/11) ………………2

Stanowisko Urzędu KNF w sprawie raportów biegłych rewidentów dotyczących
przechowywania przez firmy inwestycyjne i banki aktywów klientów
– pismo Urzędu KNF z 18 marca 2011 r. …………………………………………………………4

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym – pismo Ministerstwa
Sprawiedliwości z 20 sierpnia 2010 r. (DL-P-II-4105-10/10) …………………………….5

Orzecznictwo sądów
Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego
– wyrok SN z 13 maja 2010 r. (IV CSK 558/09) ……………………………………………….12

Odpowiedzialność banku za wypłatę z rachunku bankowego
na rzecz osoby nieuprawnionej
– wyrok SN z 8 grudnia 2010 r. (V CSK 163/10) ……………………………………………..16

Przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
– wyrok NSA z 15 marca 2010 r. (I OSK 756/09) …………………………………………….22

Glosy
Przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
– glosa do wyroku NSA z 15 marca 2010 r. (I OSK 756/09)……………………………..28
Paweł Litwiński

Poglądy
Wybrane zagadnienia nowelizacji hipoteki w kontekście upadłości …………………37
Rafał Adamus

Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego …………………………………………………53
Iwona Karasek-Wojciechowicz

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
– zagadnienia wieczystoksięgowe ………………………………………………………………..69
Piotr Siciński

Potrącenie z rachunku bankowego ………………………………………………………………82
Anna Stangret-Smoczyńska

Analiza wybranych zagadnień związanych z definicją osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne …………………………………………….95
Rafał Jakubowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/05