Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wybór trybu ustanowienia hipoteki
– pismo Urzędu KNF z 25 października 2010 r. (DNB/IV/7111/98/1/10/MSZ). ………………. 2

Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 1 lutego 2011 r. (DIRS-II-0400-113/10). ………….. 4

Orzecznictwo sądów
Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności z umowy ramowej
– wyrok SN z 13 maja 2010 r. (IV CSK 565/09). …………………………………………………………… 6

Poglądy
Oznaczenie zabezpieczonych wierzytelności w umowie ustanawiającej hipotekę. ………11
Izabela Makowska

Umowa powołująca administratora hipoteki. Zagadnienia wybrane. …………………………..23
Michał Kućka

Zmiany kręgu oraz treści wierzytelności zabezpieczonych hipoteką …………………………..35
Tomasz Czech

Podział zabudowanej nieruchomości obciążonej hipoteką
(uwagi na tle znowelizowanego art. 76 ust. 4 u.k.w.h.) ……………………………………………….48
Katarzyna Pałka

Rozporządzenie wolnym miejscem hipotecznym
– analiza w kontekście finansowania bankowego ……………………………………………………..56
Agnieszka Lipska

Hipoteka przymusowa po nowelizacji ………………………………………………………………………66
Helena Ciepła

Aspekty międzyczasowe nowelizacji przepisów o hipotece ……………………………………….75
Marcin Kłoda

Z praktyki
Nowelizacja przepisów o hipotece
– Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich
z 21 lutego 2011 r. dotycząca niektórych aspektów prawnych nowelizacji
ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ………………………………………..88

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/04