Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wpłaty bilonu na rachunek bankowy
– pismo Urzędu KNF z 28 lipca 2010 r. (DOK/WPR/737/50/25/10). ……………………………… 2

Pobieranie przez banki opłat za udzielanie informacji komornikom
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 28 września 2010 r. (DWOiP-IV-510-18/10). ……. 5

Orzecznictwo sądów
Dopuszczalna klauzula zmienności oprocentowania:
– wyrok SOKiK z 22 października 2009 r. (XVII AMc 349/09). ……………………………………..10

– wyrok SA w Warszawie z 6 sierpnia 2010 r. (VI ACa 88/10). …………………………………….13

Niedopuszczalna klauzula zmienności oprocentowania:
– wyrok SOKiK z 9 kwietnia 2010 r. (XVII AmC 959/09). ……………………………………………..18

– wyrok SA w Warszawie z 27 października 2010 r. (VI ACa 775/10). ………………………….21

Odpowiedzialność banku za ujawnienie tajemnicy
bankowej przez byłego pracownika
– wyrok SN z 19 lutego 2010 r. (IV CSK 428/09). ……………………………………………………….25

Marketingowy charakter komunikatu banku
w systemie bankowości elektronicznej
– wyrok WSA w Warszawie z 15 czerwca 2010 r. (II SA/Wa 556/10). ………………………….30

Poglądy
Wdrażanie Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) – wybrane aspekty. …………………………..36
Jolanta Zombirt

Reglamentacja obrotu znaczącymi udziałami w bankach
po nowelizacji prawa bankowego. …………………………………………………………………………..51
Dorota Leśniak, Bartosz Wojno

Wynagrodzenie agenta za wykonywanie czynności outsourcingowych. ……………………..79
Agnieszka Żygadło

Przewłaszczenie na zabezpieczenie w upadłości likwidacyjnej . …………………………………91
po nowelizacji – wybrane zagadnienia
Paweł Bieżuński

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/03