Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zapisów
rekomendacji T – pismo Urzędu KNF z 23 września 2010 r. ……………………………………….02

Przesyłanie wyciągów z rachunku bankowego – decyzja nr 11/2010 prezesa UOKiK
z 3 sierpnia 2010 r. (DDK–61–10/09/PM) – wyciąg …………………………………………………..13

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność organizatora emisji bonów dłużnych
– wyrok SA w Warszawie z 2 kwietnia 2009 r. (VI ACa 1071/07) ………………………………….15

Bezskuteczność zabezpieczenia długu równoległego wobec masy upadłości
– wyrok SN z 9 października 2009 r. (IV CSK 169/09) ………………………………………………..20

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika
– wyrok SN z 7 maja 2010 r. (III CZP 18/10) ………………………………………………………………24

Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego – wyrok WSA w Warszawie
z 5 października 2010 r. (VI SA/Wa 1420/10) …………………………………………………………….28

Glosy
Bezskuteczność zabezpieczenia długu równoległego wobec masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 9 października 2009 r. (IV CSK 169/09) …………………………………32
Tomasz Czech

Poglądy
Granice tajemnicy bankowej w prawie polskim …………………………………………………………41
Jarosław Majewski

Bank wobec upadłości konsumenckiej swojego dłużnika ………………………………………….53
Rafał Adamus

Zasada ogólna przekonywania jako czynnik ograniczający
ryzyko polityczne działalności prowadzonej przez banki w Polsce ……………………………..71
Paweł Wajda

Ewolucja nowoczesnych form świadczenia czynności bankowych …………………………….84
Magdalena Niedolaz

Niewypłacalność bilansowa poręczyciela …………………………………………………………………96
Bartosz Merczyński, Tomasz Trocki

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/02