Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Refundacja przez kredytobiorców opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
– pismo Urzędu KNF z 27 lipca 2010 r. (DNB/V/7111/77/2010) …………………………………… 2

Przekazywanie komornikom tajemnicy bankowej – stanowisko KRK
– pismo Krajowej Rady Komorniczej z 26 lipca 2008 r. (KRK/III/1020/08) …………………….. 4

Przekazywanie komornikom tajemnicy bankowej – stanowisko MS
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 29 października 2008 r. (DOiP-IV-023-30-08) …. 6

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za nieprawidłowe zawarcie i rozliczenie transakcji terminowych
– wyrok SA w Warszawie z 4 grudnia 2008 r. (VI ACa 389/08) ……………………………………… 9

Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym
– wyrok SN z 3 listopada 2009 r. (II CSK 207/09) ……………………………………………………….17

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przedpłaconych kart płatniczych
– wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r. (I OSK 227/09) ………………………………………………………..22

Glosy
Roszczenie o zwrot korzyści uzyskanych w toku procesu pauliańskiego
– glosa do uchwały SN z 12 czerwca 2008 r. (III CZP 55/08) ………………………………………29
Paweł Bieżuński

Poglądy
Perspektywy bankowego prawa prywatnego ……………………………………………………………36
Jerzy Pisuliński

Dochodzenie roszczeń przeciwko spadkobiercom dłużnika banku …………………………….54
Maciej Plaskacz

Działalność kredytowa niebankowych instytucji finansowych …………………………………….66
Andrzej Janiak

Status bankowych papierów wartościowych na rynku kapitałowym …………………………..78
Marek Michalski

Wystawianie faktur w formie elektronicznej.
Aktualne problemy i nowe orzecznictwo sądów administracyjnych …………………………….87
Jan Byrski, Tomasz Filipowicz

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/01