Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

X Kongres Prawa Bankowego – 14 czerwca 2023 r.

Monitor Prawa Bankowego jest patronem medialnym X Kongresu Prawa Bankowego.

14 czerwca 2023 r. | Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Wydarzenie jest wynikiem wspólnego zaangażowania Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Już teraz możemy przewidzieć, że jubileuszowa, dziesiąta edycja kongresu będzie niezwykle intrygująca, skupiając się na istotnych tematach dla sektora bankowego.

Tematyka tegorocznego X Kongresu Prawa Bankowego będzie obejmować:

Blok I: Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty prawne

Pierwszy blok zaproszeni prelegenci omówią aspekty prawne tranzycji wskaźników referencyjnych. W związku z planowaną reformą zakładającą wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, od miesięcy trwają prace Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Prace NGR mają na celu przeprowadzenie procesu skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego (WIRON) oraz zastąpienie nim wskaźnika referencyjnego WIBOR. Proces ma zostać przeprowadzony w sposób uporządkowany, zgodny z przepisami oraz zapewniający bezpieczeństwo stabilności finansowej.

Najważniejszymi wyzwaniami natury prawnej związanymi z tym procesem są: bezpieczeństwo prawne nowych produktów finansowych tworzonych w oparciu o wskaźnik WIRON i opracowanie odpowiednich metod stosowania tego wskaźnika oraz zagadnienia prawne związane z konwersją tzw. legacy portfolio.

W tym bloku zostanie też omówiona kwestia nieuzasadnionego kontestowania i podważania wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, pomimo jednoznacznego stanowiska KNF i Komitetu Stabilności Finansowej, iż metoda opracowania WIBOR-u spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.

Blok II: Problematyka nieautoryzowanych transakcji

Od kilku lat w przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat zasadności nieograniczonej odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje, w tym także w przypadku winy lub rażącego niedbalstwa po stronie klienta. Pomimo braku wątpliwości co do nieprawidłowej implementacji dyrektywy PSD2, temat ten wciąż generuje dyskusję publiczną i rodzi istotne ryzyko prawne dla banków.

W drugim bloku zostaną omówione najważniejsze aspekty prawne związane z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi, kluczowe różnice w stanowiskach sektora bankowego i organów ochrony konsumentów, aktualne orzecznictwo sądów powszechnych, przykłady rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego wykrywania transakcji oszukańczych przez banki, w tym możliwość wykorzystania takich narzędzi jak biometria.

Blok III: Nowe technologie – regulacje w sektorze bankowym

Trzeci blok kongresu skupi się omówieniu zmian otoczenia regulacyjnego w obszarze nowych technologii finansowych, jakie czekają na banki i inne instytucje finansowe.

Sztuczna inteligencja, nowe technologie i cyfryzacja nieustannie zmieniają sektor finansowy. Są one coraz częściej wykorzystywane przez banki, co istotnie zwiększa ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują regulacje wprowadzane przez Unię Europejską, takie jak projekt rozporządzenia w sprawie AI, rozporządzenie DORA, czy MICA. W związku z rosnącym również zainteresowaniem samych klientów usługami cyfrowymi, w trakcie tego bloku będziemy rozmawiać również o systemie identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania (eIDAS).

X Kongres Prawa Bankowego jest niezwykłą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy na temat aktualnych tematów związanych z sektorem bankowym. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.