Skutki wykreślenia wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych