Następstwo procesowe podmiotu w restrukturyzacji

Monitor Prawa Bankowego 2023/07-08 Lipiec/Sierpień

Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 listopada 2022 r. (III CZ 317/22)

Z chwilą określoną w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przejęciu stroną toczących postępowań staje się podmiot przejmujący, a przestaje nią być podmiot w restrukturyzacji.

Zaskarżonym wyrokiem z 29.04.2022 r. Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego z 16.06.2021 r., zniósł postępowania od 3.01.2021 r. i przekazał sprawę Sądowi pierwszej ins (...)