Odpowiedzialność banku za eksces pracownika

Monitor Prawa Bankowego 2022/11 Listopad

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 maja 2021 r. (VI ACa 686/20)

Bank odpowiada na podstawie art. 430 k.c. za naruszenie przez pracownika zawartej konkludentnie umowy doradztwa inwestycyjnego nawet w przypadku, gdy pracownik zaoferował klientowi produkt spoza oferty banku[1].

Paweł Bieżuński

I. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasługuje na skomentowanie przede wszystkim ze względu na przedmiot sporu, czyli odszkodowanie za szkodę inwestycyjną. Ostatnie lata obfitowały w mniej lub bardziej spektakularne straty po stronie inwestorów nabywających różne produkty, choć niewątpliwie wśród najbardziej „stratnych” wyróżniały się obligacje i certyfikaty inwestycyjne.

Wiodącą rolę w procesie oferowania produktów inwestycyjnych pełnią banki z uwagi m.in. na szeroką sieć dystrybucji, posiadanie licznej klienteli (...)