Nowa ustawa deweloperska (cz. I)

Monitor Prawa Bankowego 2022/05 Maj

Wyjaśnienia interpretacyjne Związku Banków Polskich z 27 lipca.2021 r.

  1. Jak długo deweloper obowiązany jest posiadać mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego?

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy[1] „deweloper jest obowiązany do posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego do dnia, w którym nastąpi przeniesienie praw z ostatniej umowy deweloperskiej lub ostatniej umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2.  Wyróżnia się jednak sytuacje, kiedy bank może zamknąć rachunek wcześniej, niż w momencie, w którym nastąpi przeniesienie praw z ostatniej umowy deweloperskiej lub ostatniej umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2”. Powyższa sytuacja może wystąpić, kiedy deweloper złoży oświadczenie, z którego wynika, że w stosunku do lokali, jakie pozostały w przedsięwzięciu lub zadaniu inwestycyjnym, nie będzie już zawierał umów zobowiązujących, o których mowa w art. 7 ust. 3, albo deweloper poinformuje bank, że przeniósł prawo własności do wszystkich lokali objętych danym przedsięwzięciem/zadaniem inwestycyjnym.

Na podstawie takiego oświadczenia bank może wówczas zamknąć mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla takiego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego.

W tym kontekście należy zauważyć, że brak jest obiektywnej możliwości weryfikacji przez bank, czy i kiedy deweloper przeniósł prawa z ostatniej umowy deweloperskiej lub ostatniej umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust (...)