Finansowanie społecznościowe w okresie przejściowym

Monitor Prawa Bankowego 2022/01 Styczeń

Pismo Urzędu KNF z 3 listopada 2021 r.

Stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

Mając na uwadze art. 4 pkt 2 i 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym[1], w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w ramach działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, a także dla ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansoweg (...)