Sprzedaż egzekucyjna udziału w nieruchomości obciążonej hipotecznie

Monitor Prawa Bankowego 2023/09 Wrzesień

Postanowienie Sądu Najwyższego z 3 listopada 2022 r. (II CSKP 440/22)

Jeżeli współwłaściciele (współużytkownicy wieczyści) ustanowili hipotekę na całej nieruchomości, przysądzenie własności ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym nie powoduje wygaśnięcia hipoteki na tej części.

Wnioskodawczyni A.P. wniosła o wpisanie jej w księdze wieczystej nr […] w miejsce K.K. jako współwłaścicielki w udziale 1/2 w nieruchomości położonej w O. przy ul (...)