Ocena zdolności kredytowej w razie oprocentowania zmiennego kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2023/06 Czerwiec