Nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi

Monitor Prawa Bankowego 2023/11 Listopad

Stanowisko Urzędu KNF z 29 sierpnia 2023 r.

Od 1.01.2024 r. (...)