Recenzja książki Tomasza Henclewskiego pt. „Opróżnione miejsce hipoteczne”

Warszawa, 2023
Monitor Prawa Bankowego 2023/5 Maj

Tomasz Czech

1. Instytucja opróżnionego miejsca hipotecznego funkcjonuje w polskim systemie prawnym od ponad 10 lat[1]. Zajmuje ważne miejsce w naszym prawie rzeczowym. Dotychczas nie została jednak dogłębnie opracowana w polskiej nauce prawa cywilnego. Z uznaniem trzeba więc przyjąć wydanie pierwszej monografii poświęconej tej instytucji autorstwa Tomasza Henclewskiego (nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer).

2. Recenzowana książka ma przejrzystą, uporządkowaną kompozycję. Autor sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry analizowanej instytucji, rozwijając swoją narrację w logiczny, przystępny i jasny sposób.

Pewne zastrzeżenia można jedynie zgłosić do rozdziału V, w którym zbiorczo omówiono problematykę materialnoprawną opróżnionego miejsca hipotecznego w świetle aktualnie obowi (...)