Związek umowy kredytu z działalnością gospodarczą kredytobiorcy

Monitor Prawa Bankowego 2023/10 Październik

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2023 r. (II CSKP 914/22)

Artykuł 221 k.c. nie wskazuje, w jaki sposób oceniać status konsumenta w przypadku czynności, które służą mieszanym (podwójnym) celom. Kwestia ta została rozstrzygnięta wprost w motywach niektórych aktów prawa unijnego, według których osoba zawierająca taką umowę powinna być uznawana za konsumenta, jeżeli cel związany z działalnością gospodarczą lub zawodową jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w kontekście całej umowy. Motywy te, zgodnie z koniecznością dążenia przy wykładni prawa krajowego do realizacji treści i celu dyrektywy, nie mogą pozostać bez znaczenia przy wykładni art. 221 k.c. w zakresie zastosowania powołanych dyrektyw.

Wyrokiem z 31.12.2018 r. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od pozwany (...)