Zastosowanie art. 75c prawa bankowego

Monitor Prawa Bankowego 2023/11 Listopad

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2023 r. (II CSKP 832/22)

Istotą regulacji zawartej w art. 75c p.b. było określenie wymogów dotyczących wypowiedzenia umowy, a więc innej czynności niż zawarcie umowy kredytowej. Natomiast celem tej regulacji było zwiększenie gwarancji ochrony przysługującej kredytobiorcom, co jednoznacznie przemawia za stosowaniem nowej regulacji do wypowiedzeń umów kredytowych dokonywanych w czasi (...)