Zarządzanie produktem przez dystrybutorów ubezpieczeń

Monitor Prawa Bankowego 2022/10 Październik

Pismo Urzędu KNF z 4 stycznia 2022 r.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) ma na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia dotyczące stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

1. Podmioty obowiązane do stosowania rozwiązań w zakresie zarządzania produktem dla dystrybutorów ubezpieczeń

Obowiązek stosowania przez dystrybutora ubezpieczeń odpowiednich rozwiązań, zapewniających uzyskanie od twórcy produktu ubezpieczeniowego informacji dotyczących danego produktu i procesu jego zatwierdzania, w tym informacji o określonym rynku docelowym, został przewidziany w art. 11 ust. 6 ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „u.d.u.”). Obowiązki dotyczące rozwiązań dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu zostały również określone w Rozdziale III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2358 z 21.09.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i d (...)