Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2023/09 Wrzesień

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2023 r. (II CSKP 728/22)

Zastrzeżenie warunku polegającego na spełnieniu świadczenia jest co do zasady dopuszczalne w jednostronnej czynności prawnej obejmującej wypowiedzenie umowy o kredyt.

Wyrokiem z 23.12.2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację pozwanej W.M. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 30.08.2018 r. zasą (...)