Sankcja kredytu darmowego

Monitor Prawa Bankowego 2023/01 Styczeń

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 14 lipca 2021 r. (III Ca 339/20)

Wskazanie w treści umowy całkowitej kwoty kredytu o wartości wyższej niż w rzeczywistości stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 4 u.k.k. i może stanowić podstawę do zastosowania wobec kredytodawcy tzw. sankcji kredytu darmowego.