Ryzyko przedterminowej spłaty kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2023/09 Wrzesień

Pismo Urzędu KNF z 27 czerwca 2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we wtorek, 27.06.2023 r., skierował do banków stanowisko dotyczące ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową. (...)