Regulacja rynku kryptoaktywów

Monitor Prawa Bankowego 2023/12 Grudzień

Stanowisko Urzędu KNF z 11 września 2023 r.

Unijne rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów[1] (Rozporządzenie MiCA) zostało opublikowane 9.06.2023 r. Zacznie obowi (...)