Realizacja obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych

Pismo Urzędu KNF z 26 lipca 2021 r.

Komunikat dot. realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „organ nadzoru") informuje, że z uwagi na odnotowane sygn (...)