Realizacja obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych

Monitor Prawa Bankowego 2022/01 Styczeń

Pismo Urzędu KNF z 26 lipca 2021 r.

Komunikat dot. realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych

U (...)