Przeliczenie walut dla obywateli Ukrainy

Monitor Prawa Bankowego 2022/06 Czerwiec