Programy poleceń i programy partnerskie firm inwestycyjnych

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Pismo Urzędu KNF z października 2023 r.

Stanowisko UKNF w sprawie programów poleceń oraz programów partnerskich realizowanych przez firmy inwestycyjne

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) zwraca uwagę na niektóre aspekty zgodności z prawem programów „poleceń” oraz programów partnerskich (afiliacyjnych), w ramach których firmy inwestycyjne zlecają klientom lub osobom trzecim pozyskiwanie nowych lub potencjalnych klientów.

Programy poleceń

Poprzez programy poleceń firmy inwestycyjne angażują swoich klientów do promowania świadczonych przez nie usług maklerskich. W zamian za skuteczne polecenie usług (pozyskanie nowego klienta), firmy inwestycyjne przyznają różnego rodzaju świadczenia, najczęściej w formie bezpła (...)