Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Usługi doradztwa inwestycyjnego
– pismo Urzędu KNF z 3 września 2013 r.
(DRK/WRM/485/7/7/69/2013/MK/PT) …………………………………………………………….2

Orzecznictwo sądów
Forma umowy kredytu konsumenckiego
– wyrok SA w Warszawie z 15 lutego 2013 r. (VI ACa 1113/12) ……………………….29

Rozkład ryzyka w umowie opcji walutowej
– wyrok SN z 19 września 2013 r. (I CSK 651/12) …………………………………………..35

Udostępnienie bankowi numeru PESEL spadkobiercy
– wyrok WSA w Warszawie z 14 grudnia 2012 r. (IV SA/Wa 1952/12) ………………44

Glosy
Forma umowy kredytu konsumenckiego
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 15 lutego 2013 r. (VI ACa 1113/12) ……….49
Krzysztof Lehmann

Poglądy
Decyzje administracyjne o mocy ostatecznych
decyzji administracyjnych jako instrument nadzoru administracyjnego
nad działalnością banków krajowych. …………………………………………………………..57
Paweł Wajda

Informacje przekazywane w ramach badania due diligence
w bankach w świetle stanowiska KNF ………………………………………………………….70
Rafał Woźniak

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości obciążonej
hipoteką a upadłość likwidacyjna właściciela nieruchomości………………………….78
Paweł Bartosiewicz

Uprawnienia wierzyciela w razie ogłoszenia upadłości
dłużnika wekslowego ………………………………………………………………………………….96
Paweł Lewandowski, Piotr Zimmerman

Z praktyki
Stosowanie art. 105a prawa bankowego
– Stanowisko Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich
oraz Biura Informacji Kredytowej z 27 kwietnia 2012 r. w kontekście
stosowania art. 105a ustawy – Prawo bankowe ……………………………………………..107

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/3