Powiązania z Rosją lub Białorusią

Monitor Prawa Bankowego 2022/06 Czerwiec

Pismo Urzędu KNF z 14 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 111/2022 Komisji Nadzoru Finansowego z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U (...)