Okres przejściowy dla platform crowdfundingu

Monitor Prawa Bankowego 2022/12 Grudzień