Ogólnogrupowe procedury w zakresie AML/CFT

Monitor Prawa Bankowego 2022/11 Listopad

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 35 w sprawie ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego

W związku z możliwymi problemami z organizowaniem procesów z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML/CFT”) wewnątrz instytucji obowiązanych, będących członkami grupy kapitałowej, oraz z korzystaniem z usług podmiotów trzecich w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w świetle przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132, ze zm., dalej: „ustawa AML”) Generalny Inspektor Informacji (...)