Odmowa nawiązania stosunków gospodarczych

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 25 stycznia 2024 r.

Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych

W związku z powtarzającymi się przypadkami przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, skarg lub zażaleń  na dzia (...)