Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

20 października 2016 r.
Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne

Witold Srokosz

Seminarium poprowadzi:
Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr - Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego. Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu rynku finansowego (w tym m.in. monografii „Czynności bankowe zastrzeżone dla banków”, Bydgoszcz - Wrocław 2003 oraz „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 2011, artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu komentarzy problemowych zamieszczonych w "Lex dla Banków"). Kierownik projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Celem seminarium jest omówienie zmian w systemie bankowości spółdzielczej wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Podczas seminarium zostanie położony akcent na prawny aspekt zmian, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji i problemów wynikających ze stosowania nowych regulacji.

 

Grupa docelowa - członkowie zarządu i rad nadzorczych banków spółdzielczych, pracownicy banków spółdzielczych, radcowie prawni i adwokaci.

 

Omawiane zagadnienia:

  • Znaczenie dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR dla polskich banków spółdzielczych
  • Zakres i przedmiot nowelizacji z 25 czerwca 2015 r.
  • Nowe regulacje dotyczące kapitału założycielskiego i funduszu udziałowego banku spółdzielczego
  • Problem norm płynności
  • Tworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony
  • Tworzenie i funkcjonowanie zrzeszenia zintegrowanego
  • Upadłość banku zrzeszającego

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 20 października 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala Etiuda

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 października 2016 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego