Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

SEMINARIUM ONLINE

28 października 2021 r.
Zasady postępowania banku z umowami rachunków i kredytów po śmierci klientów: konsumentów, rolników i przedsiębiorców

 

Seminarium poprowadzi:

Katarzyna Marczyńska

Katarzyna Marczyńska - radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej.

Cele seminarium:

Mimo funkcjonującej od 1 lipca 2016 r. regulacji dotyczącej tzw. „rachunków uśpionych” wciąż pojawiają się pytania banków i nadzorców o prawidłowość postępowania banku z umowami rachunków i kredytów po śmierci klientów. Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 r. przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował kierunki zmiany przepisów.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad postępowania ze środkami znajdującymi się na rachunku po śmierci jego posiadacza – konsumenta, rolnika i przedsiębiorcy oraz zasad informowania o środkach osób uprawnionych i gminy.

Wskazane zostaną także terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych osób uprawnionych do środków oraz zasady postępowania ze środkami z umów rozwiązanych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Podczas seminarium omówione zostaną również zasady postępowania banku z umowami kredytów, terminy wymagalności roszczeń banków oraz sposoby ustalania ze spadkobiercami sposobu spłaty zadłużenia i zasady dochodzenia przez bank roszczeń z niespłaconych umów kredytowych.

 

Dla kogo jest to seminarium:

 • członków zarządów banków
 • dyrektorów oddziałów
 • audytorów
 • osoby rozpatrujących reklamacje
 • pracowników obsługujących umowy rachunków i kredytów

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 749 zł + 23% VAT.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po zgłoszeniu się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online).
W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową a certyfikat przesyłką pocztową lub również mailem.

 

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego