Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

SEMINARIUM ONLINE

21 października 2020 r.
Zabezpieczanie wierzytelności oraz ujemne oprocentowanie kredytów - dopuszczalność nowych rozwiązań w czasie kryzysu
Dopuszczalność ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu.
Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych i rosnącej liczby upadłości.
Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z 10.04.2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta – nowa forma finansowania przedsiębiorców.

 

Seminarium poprowadzi:

Katarzyna Marczyńska

Katarzyna Marczyńska - radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej.

Cele seminarium:

Pilnym problemem stała się ostatnio dopuszczalność wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu. Podczas szkolenia omówione zostaną stanowiska doktryny, nadzorców i działania podjęte przez ZBP w celu umożliwienia wprowadzenia przez banki takich rozwiązań.

Celem szkolenia jest również nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, w tym ustawy o kredycie hipotecznym i znowelizowanej ustawy upadłościowej. Omówiona zostanie także problematyka dopuszczalności traktowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu i prawnych konsekwencji takiego działania.

Podczas spotkania omówiona zostanie również uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z 10.04.2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta jako nowa forma finansowania przez banki przedsiębiorców przy pomocy środków NBP.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentów prawnych
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy departamentów ryzyka
 • pracownicy departamentów operacyjnych

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 749 zł + 23% VAT.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po zgłoszeniu się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online).
W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową a certyfikat przesyłką pocztową lub również mailem.

 

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego