Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

SEMINARIUM ONLINE

18 grudnia 2020 r.
Zmiana tzw. ustawy reklamacyjnej - skutki dla rynku finansowego

 

Seminarium poprowadzi:

Katarzyna Marczyńska

Katarzyna Marczyńska - radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej.

Cele seminarium:

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie projektowana ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, która modyfikuje zasady rozpatrywania reklamacji w instytucjach finansowych, likwiduje urząd Rzecznika Finansowego i przekazuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów część jego uprawnień. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian, zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami informacyjnymi banku i zasadami rozpatrywania reklamacji klientów, zmienionymi zasadami raportowania o liczbie skarg oraz nowymi uprawnieniami Prezesa UOKiK.

W dniu 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie również przepisy ustawy z 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495), które dają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG możliwość podniesienia w postępowaniu reklamacyjnym zarzutu występowania w umowie zawartej z innym przedsiębiorcą klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Podczas szkolenia przeanalizowany zostanie tryb rozpatrywania przez bank reklamacji klientów – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

Grupa docelowa:

 • członkowie zarządów
 • dyrektorzy oddziałów
 • audytorzy
 • pracownicy departamentów compliance
 • prawnicy

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 749 zł + 23% VAT.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po zgłoszeniu się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online).
W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami.
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową a certyfikat przesyłką pocztową lub również mailem.

 

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego