Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

552,27  z VAT, (449,00  netto)

Opis

23 maja 2023 r.

Szkolenie poprowadzą:

Anna Utnik-Karaś

Anna Utnik-Karaś – associate, radca prawny w kancelarii ftl. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi na rynku finansowym, w tym dotyczących instrumentów pochodnych oraz papierów wartościowych, zdobyte w jednym z największych na świecie banków inwestycyjnych.
Posiada również doświadczenie z zakresu zarówno obsługi podmiotów gospodarczych, jak i ochrony praw konsumentów, zdobyte w kancelariach prawnych, organach administracji rządowej oraz organizacjach pozarządowych.
Prowadziła szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz ochrony danych osobowych w ramach KRK Innotech Starter, Kraków Business Starter oraz Wrocław Business Starter. Prowadziła również szereg wewnętrznych szkoleń z zakresu rynku obrotu papierami wartościowymi oraz instrumentami pochodnymi.

Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski – partner w kancelarii ftl, radca prawny, doktor nauk prawnych. Prawnik rekomendowany w międzynarodowych rankingach Legal 500 (2021) w kategorii banking and finance oraz Chambers Fintech (2022, 2023). W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” (2022) został uznany Liderem w dziedzinie FinTech. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego.
Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającej przy ZBP, a także członek grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się o:

 • Które listy należy bezwzględnie weryfikować, a których sprawdzanie zależy od oceny ryzyka?
 • Jak należycie wypełniać obowiązek stosowania szczególnych środków ograniczających, o którym mowa w art. 117 Ustawy AML i tym samym jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności karnej oraz nałożenia kar finansowych?
 • Na co w praktyce należy zwracać szczególną uwagę zawierając umowy z zewnętrznymi dostawcami oferującymi narzędzia screeningowe?

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów nadzoru i kontroli
 • pracowników departamentów operacyjnych
 • pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
 • pracowników departamentów obsługi klienta
 • pracowników departamentów przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • pracowników departamentów przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 3 punkty szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Wtorek, 23 maja 2023 r.

  10.00-12.00

  1. Compliance AML w Polsce. Zasady stosowania przepisów krajowych w przypadku jednolitego paszportu unijnego. Jakie przepisy i wytyczne krajowe stosować? Gdzie raportować?
  2. Szczególne środki ograniczające (tzw. screening sankcyjny) a Środki Bezpieczeństwa Finansowego AML  – autonomiczny czy uzupełniający charakter obowiązku po stronie instytucji obowiązanej?
  3. Osobowe i państwowe listy sankcyjne. Gdzie i jak szukać? Podejście unijne a podejście krajowe GIIF oraz KNF.
  4. Skuteczne zarządzanie ryzykiem sankcyjnym a zasada proporcjonalności. 
  5. Automatyczne narzędzia screeningowe. Na czym polega fuzzy matching i jak w praktyce eliminować ryzyko niepoprawnych wyników typu false positive?
  6. Sankcje publicznoprawne KNF i GIIF. Co grozi za naruszenie przepisów i jak wygląda sankcjonowanie AML w praktyce. 

  12.00-12.30 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się szkolenie?

Otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w szkoleniu online). W czasie szkolenia uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym szkoleniu na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

552,27  z VAT, (449,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

552,27  z VAT, (449,00  netto)