Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

1094,70  z VAT, (890,00  netto)

Opis

13 grudnia 2023 r.
Szkolenie on-line

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • O tle regulacyjnym reformy WIBOR i sporów o legalność umów finansowych opartych o wskaźnik WIBOR,
 • Jak likwidacja wskaźnika WIBOR wpłynie na umowy i produkty finansowe,
 • Jak wykonywać umowy dla których nie zostanie wyznaczony wskaźnik zastępczy,
 • Jakie są różnice pomiędzy wskaźnikiem WIBOR i wskaźnikiem WIRON,
 • Czy możliwe jest przejście ze wskaźnika WIRON na wskaźnik WIBOR,
 • O ewolucji regulacji dotyczących wskaźnika WIBOR,
 • Czy wskaźnik WIBOR spełnia wymogi rynkowości i legalności,
 • Czy i jakimi ryzykami obarczone są umowy finansowe oparte o wskaźnik WIBOR,
 • Jakie czynniki wpływają na sytuację procesową kredytodawców w sporach o legalność umów finansowych opartych o wskaźnik WIBOR,
 • Czy reforma WIBOR korzystnie wpływa na sytuację procesową kredytodawców w przypadku sporów sądowych o unieważnienie umów finansowych.

Szkolenie poprowadzą:

Piotr Bodył Szymala

Dr Piotr Bodył Szymala – Legal & Regulatory Counsellor, Doradca Prezesa Zarządu Santander Bank Polska. Jest radcą prawnym, politologiem, stypendystą Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii, a także University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. 

Kamil Biedroń

Kamil Biedroń– radca prawny, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska S.A. Jest prawnikiem od 15 lat związanym z sektorem bankowym, specjalizującym się w produktach dedykowanych konsumentom.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób odpowiadających za zarządzanie departamentami produktowymi instytucji finansowych
 • prawników w bankach i kancelariach obsługujących banki
 • pracowników komórek compliance
 • pracowników regulatorów rynku finansowego
 • pracowników departamentów produktowych
 • pracowników jednostek zajmujących się obsługą reklamacji

Zalety naszego szkolenia on-line

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Środa , 13 grudnia,

  10.00 – 11.00

  Wskaźniki referencyjne w umowach o funkcjach kredytowych – reforma i spory o ich legalność – wprowadzenie.

  11.00 – 12.30

  Reforma WIBOR

  1. Znaczenie WIBOR’u dla normalnego funkcjonowania rynku długu opartego na zmiennej stopie.
  2. Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce (na tle Rozporządzenia BMR). Podstawy, tryb, harmonogram.
  3. Regulacyjne wyznaczenie wskaźnika zastępczego a uprawnienia wynikające z klauzul awaryjnych w umowach referujących do WIBOR:
   1. Wybór innego wskaźnika referencyjnego,
   2. Regulacyjna i umowna możliwość wyznaczenia korekty.
  4. Wskaźnik WIRON jako alternatywa dla WIBOR. Ramy prawno-regulacyjne WIRON, metodologia wyznaczania. Czy to ma sens?
  5. Wykonywanie umów i usług finansowych po zaprzestaniu publikacji WIBOR:
   1. Umowy zawierające odpowiednie klauzule awaryjne,
   2. Umowy niezawierające odpowiednich klauzul awaryjnych,
   3. Umowy nieobjęte ustawowym wyznaczeniem zamiennika.

  12.30 – 12.45 – Przerwa

  12.45 – 14.15

  Spory o legalność WIBOR i umów kredytowych o zmiennej stopie

  1. Ewolucja europejskich i krajowych ram prawnych dla WIBOR’u.
  2. Legalność wskaźnika WIBOR z uwzględnieniem:
   1. Sytuacji sprzed i po dostosowaniu wskaźnika do rozporządzenia BMR,
   2. Transakcyjności wskaźnika.
  3. Legalność umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR zawieranych z konsumentami i przedsiębiorcami.
  4. Dorobek TSUE i orzecznictwa krajowego w sprawach o legalność umów kredytowych opartych o zmienną stopę procentową.
  5. Wpływ reformy WIBOR na pozycję procesową kredytodawców/banków w sporach z konsumentami.
  6. Spory „wiborowe”- czy czeka nas procesowe tsunami?

  14.15 – 14.30 – Przerwa

  14.30 – 15.00 – Pytania i dyskusja

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1094,70  z VAT, (890,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1094,70  z VAT, (890,00  netto)