Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

1094,70  z VAT, (890,00  netto)

Opis

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • Wszystkiego o dyrektywie 93/13 i jej wpływie na polski porządek prawny
 • O przesłankach i skutkach niedozwolonych postanowień umownych
 • O obowiązkach informacyjnych wynikających z dyrektywy 93/13
 • O wadach prawnych umów kredytowych z perspektywy dyrektywy 93/13

W ramach szkolenia w sposób kompleksowy przedstawiona zostanie problematyka dyrektywy 93/13, zasady oddziaływania dyrektywy 93/13 na polski porządek prawny oraz jej wpływ na umowy kredytowe zawierane w Polsce z udziałem konsumentów.

Szkolenie poprowadzi:

Dr Łukasz Węgrzynowski

Dr Łukasz Węgrzynowski – adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca OIRP Warszawa, specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, radca prawny. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa umów i prawa konsumenckiego.

Autor ponad dwustu opracowań naukowych, w tym dwóch monografii (Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej, Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej) oraz wielu publikacji dotyczących dyrektywy 93/13, w powiązaniu z problematyką ochrony konsumenta w umowach kredytowych.

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kredytów udzielanych konsumentom w powiązaniu z dyrektywą 93/13, w tym:

 • adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów (zwłaszcza jeśli reprezentują swoich klientów w sporach sądowych dotyczących kredytów),
 • sędziów,
 • referendarzy sądowych
 • asystentów sędziów,
 • wszystkich innych prawników zajmujących się obsługą prawną kredytów udzielanych konsumentom,
 • osób, które chcą wyjaśnić swoją sytuację prawną związaną z kredytem.

Zalety naszego szkolenia on-line

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 4 punkty szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Czwartek, 14 marca 2024 r.

  9.50-9.59 – Rejestracja uczestników.

  10.00-11.30

  • Dyrektywa 93/13 w unijnym systemie prawnym (geneza, charakterystyka)
  • Zasady oddziaływania dyrektywy 93/13 na krajowy porządek prawny (zasada autonomii proceduralnej, wykładnia prounijna, charakterystyka działalności orzeczniczej TSUE)
  • Zakres przedmiotowy i temporalny dyrektywy 93/13
  • Charakterystyka wyłączenie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13
  • Konsument jako podmiot chroniony na podstawie dyrektywy 93/13 (konsument w prawie europejskim, konsument w dyrektywie 93/13, przedsiębiorca jako konsument, poręczyciel i dłużnik hipoteczny jako konsument)
  • Przesłanki stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowienia umownego (postanowienia określające główne świadczenia stron, brak indywidualnego uzgodnienia, naruszenie dobrych obyczajów i rażące naruszenie interesów konsumenta)
  • Skutki stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowienia umownego (działanie przez sąd z urzędu, brak związania konsumenta, zakaz zmiany albo uzupełnienia postanowienia umownego, skutek restytucyjny)

  11.30-11.45 – Przerwa

  11.45-13.15

  • Wyłączenie ochrony wynikającej z dyrektywy 93/13
  • Przedawnienie roszczeń z dyrektywy 93/13
  • Dyrektywa 93/13 a dyrektywy dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, kredytu konsumenckiego oraz usług płatniczych
  • Charakterystyka umów kredytowych w polskim porządku prawnym
  • Przejrzystość umów kredytowych z perspektywy dyrektywy 93/13, obowiązki informacyjne instytucji finansowych na etapie przedkontraktowym
  • Klauzule waloryzacyjne i klauzule ryzyka kursowego z perspektywy dyrektywy 93/13
  • Klauzula zmiennego oprocentowania z perspektywy dyrektywy 93/13
  • Prowizja i inne opłaty z perspektywy dyrektywy 93/13

  13.15-13.45- Pytania i dyskusja

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1094,70  z VAT, (890,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1094,70  z VAT, (890,00  netto)