Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

798,27  z VAT, (649,00  netto)

Opis

Piotr Bodył Szymala

Dr Piotr Bodył Szymala – dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Wsparcia Biznesu i Grupy w Santander Bank Polska i doradca Prezesa Zarządu Santander TFI. Jest radcą prawnym, politologiem, stypendystą Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii, a także University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. 

Kamil Biedroń

Kamil Biedroń– radca prawny, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska S.A. Jest prawnikiem od 15 lat związanym z sektorem bankowym, specjalizującym się w produktach dedykowanych konsumentom.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 1. Jakie kredyty spełniają warunki do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych?
 2. Jakie są konsekwencje nieuprawnionego skorzystania z wakacji kredytowych?
 3. Czy kredytodawcy mogą następczo weryfikować wnioski o wakacje kredytowe i cofnąć skutki ich wprowadzenia?
 4. Jak wakacje kredytowe wpływają na inne terminy umowne i zobowiązania kredytobiorcy?
 5. O stanowiskach regulatorów rynku dotyczących wykładni przepisów wdrażających wakacje kredytowe

Dla kogo jest to seminarium:

 • radców prawnych w bankach i kancelariach obsługujących banki
 • pracowników departamentów produktowych
 • pracowników departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem
 • pracowników departamentów zajmujących się obsługą reklamacji
 • pracowników departamentów zajmujących się obsługą kredytów hipotecznych,
 • pracowników regulatorów oraz podmiotów nadzorujących sektor bankowy

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Środa, 26 października 2022 r.

  10.00-11.30

  1. Okoliczności uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom [Ustawa] i ich wpływ na interpretację postanowień ustawowych
  2. Zakres podmiotowy Ustawy:
   1. Zakres podmiotowy osób upoważnionych do skorzystania z „wakacji kredytowych” na mocy Ustawy
   2. Wielość kredytobiorców z perspektywy uprawnień konsumenckich wynikających z Ustawy
   3. Osoby będące jednocześnie konsumentem i profesjonalistą w różnych relacjach z tym samym bankiem
   4. Uprawnienia spadkobierców, współmałżonków kredytobiorcy, który złożył wniosek o „wakacje kredytowe”
   5. Pozycja prawna nierezydenta z perspektywy Ustawy
  3. Zakres przedmiotowy Ustawy:
   1. Kredyt hipoteczny w walucie polskiej w rozumieniu Ustawy
   2. Kredyt hipoteczny związany z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych
   3. Zmiana przedmiotowe dotyczące kredytu hipotecznego w trakcie „wakacji kredytowych”
   4. Kredyt faktycznie przeznaczony na cele mieszkaniowe, nie będący kredytem hipotecznym w rozumieniu Ustawy
  4. Procedura skorzystania z „wakacji kredytowych”:
   1. Przedział czasu, w którym wniosek o „wakacje kredytowe” jest ważny i skuteczny
   2. Obligatoryjna i fakultatywna treść wniosku o „wakacje kredytowe”
   3. Wady uniemożliwiające dalsze procedowanie wniosku o „wakacje kredytowe”
   4. Rygor odpowiedzialności karnej w związku ze złożeniem fałszywych oświadczeń
   5. Tryb złożenia wniosku
   6. Niedopuszczalność korzystania z „wakacji kredytowych” w więcej niż jednym banku
   7. Następcze modyfikowanie wniosku przez kredytobiorcę

  11.30-11.45 – Przerwa

  11.45-13.15

  1. Skutki złożenia wniosku o „wakacje kredytowe” dla umowy kredytu hipotecznego:
   1. Zawieszenie spłaty kredytu a zawieszenie umowy kredytu hipotecznego
   2. Skutki nienależytego wykonania obowiązków innych niż spłata rat w okresie „wakacji kredytowych”
   3. Czynności egzekucyjne po złożeniu wniosku o „wakacje kredytowe”
   4. Czas kredytowani i zabezpieczenia kredytu po złożeniu wniosku o „wakacje kredytowe”
   5. Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w okresie „wakacji kredytowych” i jej skuteczność
   6. Skutki ex lege „wakacji kredytowych” a zakres przedmiotowy aneksu do umowy w związku z „wakacjami kredytowymi”
  2. „Wakacje kredytowe” z Ustawy na tle podobnych instytucji prawnych
  3. Wakacje kredytowe w ocenach i stanowiskach regulatorów:
   1. Wyjaśnienia na temat wakacji kredytowych formułowane przez przedstawicieli UKNF i UOKiK
   2. Stanowisko na temat wakacji kredytowych innych regulatorów
  4. Pierwsze doświadczenia związane z wdrożeniem wakacji kredytowych z Ustawy:
   1. Wpływ wakacji kredytowych na inne terminy umowne
   2. Zasady liczenia DPD po skorzystaniu przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych
   3. Wypowiedzenie umowy kredytowej w okresie wakacji kredytowych
   4. Raportowanie wakacji kredytowych do Biura Informacji Kredytowych i ich wpływ na ocenę zdolności kredytowej
   5. Następcza weryfikacja wniosku przez kredytodawcę i możliwość cofnięcia wakacji kredytowych
   6. Wakacje kredytowe a skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w oparciu o ustawę o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

  13.15- 13.45 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się seminarium?

Po zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online). W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym seminarium na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do seminarium dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. seminarium.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

798,27  z VAT, (649,00  netto)

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

798,27  z VAT, (649,00  netto)