Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

921,27  z VAT, (749,00  netto)

Opis

23 lutego 2023 r.

Seminarium poprowadzi:

Dr Dominika Rogoń

Dr Dominika Rogoń – radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie; doktor nauk prawnych (UJ); od wielu lat specjalizuje się w bieżącej obsłudze banków, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych z sektora fintech; posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów branżowych; prelegentka Kongresów Prawa Bankowego i Informacji oraz Kongresów Kredytu Konsumenckiego organizowanych przez Związek Banków Polskich; autorka wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego i cywilnego.

Cele seminarium i korzyści dla uczestników:

Celem seminarium jest omówienie skutków zmian i kontrowersji wynikających z ustawy „antylichwiarskiej” oraz skonfrontowanie ich z aktualną sytuacją na rynku consumer finance, jak również z przygotowywaną drugą dyrektywą w sprawie kredytów konsumenckich (CCD2). Szczególna uwaga będzie poświęcona radykalnym zmianom w obszarze działalności instytucji pożyczkowych, w szczególności w zakresie zasad badania zdolności kredytowej oraz regulacji publicznoprawnych.

Dla kogo jest to seminarium:

Pracowników:

 • instytucji pożyczkowych
 • banków
 • SKOK-ów
 • instytucji płatniczych

w szczególności:

– pracowników departamentów prawnych,
– pracowników departamentów obsługi klienta,
– pracowników departamentów produktowych,
– pracowników departamentów compliance,
– pracowników departamentów audytu wewnętrznego,
– pracowników departamentów ryzyka kredytowego,
– pracowników departamentów sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży zajmujący się kredytami konsumenckimi.

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 4 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Czwartek, 23 lutego 2023 r.

  10.00-11.30

  • Kolejna odsłona ustawowych restrykcji kosztów pożyczek i kredytów – zmiany k.c., k.p.c., pr. bank., u.k.k. – z jakim uzasadnieniem? „Patologiczna lichwa” vs. obowiązujące przepisy
  • Cele ustawy – „domknięcie systemu” limitów kosztowych, ochrona pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, „doregulowanie” działalności instytucji pożyczkowych?
  • Relacje między reżimami kredytowo-pożyczkowymi
  • Zmiany u.k.k. a procedowana druga dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich (CCD 2)
  • Regulacja powszechna – zmiany w Kodeksie cywilnym: ograniczenia kosztów i zabezpieczeń dla umów pożyczek zawieranych z osobami fizycznymi poza u.k.k.
   • uregulowanie pożyczki odpłatnej
   • pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej – kwestia spójności definicji ustawowych
   • limit kosztów pozaodsetkowych „cywilnej” pożyczki pieniężnej – do jakich umów ma zastosowanie?
   • wymogi odnośnie do zabezpieczenia pożyczki pieniężnej pod rygorem nieważności
   • przedumowne obowiązki informacyjne dającego pożyczkę
   • wcześniejsza spłata pożyczki
  • Zmiany w kodeksie karnym
   • wprowadzenie definicji legalnej „kosztów innych niż odsetki” – znaczenie dla uczestników rynku?
  • Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
   • dodatkowe obligatoryjne informacje w oświadczeniu o podaniu się egzekucji w akcie notarialnym
   • ograniczenie wysokości kwoty poddania
  • Zmiany w ustawie – Prawo bankowe
   • wyłączenie stosowania przepisów dotyczących „cywilnej” pożyczki pieniężnej
   • rozszerzenie dostępu do rejestrów kredytowych
  • Zmiany w ustawie o SKOK
   • nowy zakres przepisów stosowanych do umów pożyczek i umów kredytowych zawieranych przez SKOKi

  11.30-11.45 – Przerwa

   

  11.45-13.15

  Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim – w perspektywie dyrektywy CCD 2

  • zmiany definicyjne
  • nowe zasady badania zdolności kredytowej przez instytucje pożyczkowe
   • obowiązkowa weryfikacja w bazach danych „zaufanych dostawców”
   • oświadczenie o dochodach i wydatkach konsumenta wraz z dokumentami potwierdzającymi – kiedy, jak?
   • sankcja naruszenia wymogów – ograniczenie zbywalności i dochodzenia wierzytelności, zarzuty konsumenta
   • raportowanie zaległości w spłacie kredytów
  • informacja o numerze rachunku płatniczego do spłaty kredytu w umowie o kredyt konsumencki – o co chodzi?
  • obniżenie wszystkich progów MPKK, kredyty do 30 dni i powyżej 30 dni
  • rozszerzenie skutków udzielania kolejnych kredytów w okresie 120 dni na podmioty powiązane z pierwszym kredytodawcą
  • nowe wymogi regulacyjne odnośnie do instytucji pożyczkowych
   • forma prawna, podwyższony kapitał zakładowy
   • nowe wymogi rejestrowe
   • ograniczenia w finansowaniu działalności kredytowej instytucji pożyczkowej – możliwe interpretacje nowego art. 59ca u.k.k.
   • zakres odpowiedzialności instytucji pożyczkowej za działania pośredników
  • Zasady działalności transgranicznej instytucji pożyczkowych
  • Nadzór KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych
   • kwartalne i roczne obowiązki sprawozdawcze instytucji pożyczkowej – zakres przekazywanych informacji
   • kompetencje KNF w ramach nadzoru
   • administracyjne kary pieniężne i sankcje dodatkowe
   • „opłata sankcyjna”
   • sankcje karne

   

  13.15-13.45 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się seminarium?

Po zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online). W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym seminarium na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do seminarium dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. seminarium.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

921,27  z VAT, (749,00  netto)

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

921,27  z VAT, (749,00  netto)