Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

798,27  z VAT, (649,00  netto)

Opis

Marczyńska Katarzyna

Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług finansowych oraz Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się o:

 • zasadach funkcjonowania tajemnicy bankowej przy umowach depozytowych
 • zasadach postępowania banku z rachunkami uśpionymi
 • zasadach wypłaty środków oraz terminach przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty z tych rachunków
 • zasadach zachowania tajemnicy bankowej wobec osób trzecich

Dla kogo jest to szkolenie:

Pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych, w szczególności:

  • dyrektorów oddziałów
  • pracowników departamentów obsługi klienta
  • pracowników departamentów audytu
  • pracowników departamentów prawnych
  • pracowników \departamentów reklamacji

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 3 punkty szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

  10.00-11.30

  1. Zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową
   1. Czym jest tajemnica bankowa i kto jest jej beneficjentem
   2. Czas związania tajemnicą bankową
   3. Zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową – analiza przypadków:
    • posiadaczom rachunków
    • współposiadaczom rachunków, w tym po śmierci jednego z posiadaczy
    • małżonkom klientów
    • pełnomocnikom do rachunków
    • rodzicom małoletnich posiadających rachunki w banku
    • organom upadłościowym i restrukturyzacyjnym
    • organom egzekucyjnym
    • nadzorcom

  11.30-11.45 – Przerwa

  11.45-13.15

  1. Zasady postępowania banku z rachunkami zmarłych klientów – tzw. „rachunki uśpione” a tajemnica bankowa
   1. Definicja rachunku uśpionego
   2. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków?
   3. Skutki rozwiązania umowy – z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawowych i opinii KNF:
    • co oznacza „umowa rozwiązana ale nadal wiążąca”?
    • problem opłat za prowadzenie rachunku – kto jest zobowiązany do ich zapłaty
   4. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zakres informacji objętych tajemnicą bankową, który bank może im ujawnić:
    • spadkobiercom
    • zapisobiorcom
    • osobom ponoszącym koszty pogrzebu posiadacza rachunku
    • organom emerytalno-rentowym
   5. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach – jak chronić dane objęte tajemnicą bankową:
    • przesłanki powiadomienia gminy
    • termin powiadomienia gminy
    • treść powiadomienia
    • działanie banku w przypadku braku wiedzy o miejscu ostatniego miejsca zamieszkania klienta
    • projekt zmiany ustawy
  1. Zasady ujawniania tajemnicy bankowej po śmierci klienta nie będącego konsumentem
   1. Zarządcy sukcesyjnemu i spadkobiercom posiadacza rachunku
   2. Spadkobiercom posiadacza rachunku rolniczego

  13.15-13.45 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się szkolenie?

Otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w szkoleniu online). W czasie szkolenia uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym szkoleniu na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

798,27  z VAT, (649,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

798,27  z VAT, (649,00  netto)