Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

1562,10  z VAT, (1270,00  netto)

Opis

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • Jakie są rodzaje i funkcje zabezpieczeń wierzytelności?
 • W jaki sposób bank może dochodzić swoich roszczeń?
 • Jaka jest sytuacja banku w egzekucji i upadłości dłużnika?

Szkolenie poprowadzi:

Grzegorz Sikorski

Dr Grzegorz Sikorski – adwokat (kancelaria indywidualna w Gdyni), adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym bankowego, m.in. „Komentarz do prawa bankowego”, Sopot 1997, „Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim”, Toruń 2010, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015, współautor m.in. „Kodeks cywilny. Komentarz” (Warszawa 2012, 2014) i „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” (Sopot 2013, 2017), Redaktor Naczelny Wydawnictwa Currenda i sekretarz Redakcji Przeglądu Prawa Egzekucyjnego. Prowadzi zajęcia dla aplikantów komorniczych.

Dla kogo jest to szkolenie:

Pracowników banków, w szczególności:

 • pracowników departamentów windykacji
 • pracowników departamentów restrukturyzacji
 • pracowników departamentów prawnych

Zalety naszego szkolenia on-line

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 8 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • 18 kwietnia 2024 r.

  9.50-9.59 – Rejestracja uczestników.

  10.00-11.30

  1. Uwagi wprowadzające
   1. Podstawa prawna
   2. Podział i rodzaje zabezpieczeń
   3. Zabezpieczenia ustawowe i sądowe
   4. Funkcja zabezpieczenia i sposób dochodzenia roszczeń przez banki
   5. Rodzaje zabezpieczeń powstających w oparciu o rachunek bankowy
  2. Poręczenie
   1. Pojęcie i treść umowy
   2. Charakter zobowiązań stron
   3. Zakres odpowiedzialności poręczyciela i jego odpowiedzialność
  3. Gwarancja i ubezpieczenie kredytu
   1. Pojęcie i treść
   2. Charakter zobowiązania gwaranta i ubezpieczyciela i jego odpowiedzialność
  4. Przelew na zabezpieczenie
   1. Pojęcie, treść i dopuszczalność umowy
   2. Treść umowy
   3. Zakres odpowiedzialności dłużnika scedowanej wierzytelności i jego odpowiedzialność
  5. Przejęcie i przystąpienie do długu
   1. Podstawa prawna obu instytucji i ich funkcja zabezpieczająca
   2. Charakter i skutki dokonanej zmiany podmiotowej
   3. Treść i forma umowy

  11.30-12.00 – Pytania i dyskusja

  25 kwietnia 2024 r.

  9.50-9.59 – Rejestracja uczestników.

  10.00-11.30

  1. Zabezpieczenia wekslowe
   1. Weksel i charakter zobowiązania wekslowego
   2. Weksel gwarancyjny in blanco
  2. Poręczenie wekslowe
  3. Pełnomocnictwo i klauzula potrącenia
   1. Treść i skutek zamieszczenia klauzul
   2. Charakter prawny zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa i klauzuli potrącenia
  4. Zastosowanie zabezpieczenia i jego główna funkcja
  5. Blokada rachunku bankowego oraz papierów wartościowych
   1. Pojęcie, charakter prawny i dopuszczalność stosowania
   2. Przedmiot zabezpieczenia
   3. Treść umowy
   4. Zaspokojenie roszczeń uprawnionego
  6. Kaucja
   1. Pojęcie, charakter prawny i dopuszczalność stosowania
   2. Przedmiot i umowa kaucji
   3. Zaspokojenie roszczeń uprawnionego

  11.30-12.00 – Pytania i dyskusja

  9 maja 2024 r.

  9.50-9.59 – Rejestracja uczestników.

  10.00-11.30

  1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
   1. Pojęcie, charakter prawny i dopuszczalność stosowania
   2. Regulacja w prawie bankowym
   3. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
   4. Forma i podstawowa treść umowy
   5. Zaspokojenie roszczeń uprawnionego
  2. Hipoteka
   1. Pojęcie i treść
   2. Przedmiot hipoteki
   3. Szczególne rodzaje hipoteki
   4. Dochodzenie roszczeń z przedmiotu hipoteki

  11.30-12.00 – Pytania i dyskusja

  16 maja 2024 r.

  9.50-9.59 – Rejestracja uczestników.

  10.00-11.30

  1. Zastaw
   1. Pojęcie i treść
   2. Rodzaje zastawu (zastaw zwykły, na prawach i rejestrowy, zastaw przymusowy, ustawowy i skarbowy. zastaw finansowy
   3. Zastaw rejestrowy(odrębny rodzaj zastawu? podmioty uprawnione do stosowania zastawu rejestrowego, przedmiot zastawu rejestrowego, sposób powstania – forma umowy, pozaegzekucyjne zaspokojenie roszczeń zastawnika, skuteczność zastawu mimo zajęcia egzekucyjnego oraz kolizje z uprawnieniami innych zastawników – wierzycieli)
   4. Dochodzenie (egzekucyjne i pozaegzekucyjne) roszczeń z przedmiotu zastawu

  11.30-12.00 – Pytania i dyskusja

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1562,10  z VAT, (1270,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1562,10  z VAT, (1270,00  netto)