Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

1340,70  z VAT, (1090,00  netto)

Opis

26 maja 2022 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Seminarium poprowadzi:

Piotr Bodył Szymala

Dr Piotr Bodył Szymala – dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Wsparcia Biznesu i Grupy w Santander Bank Polska i doradca Prezesa Zarządu Santander TFI ds. prawnych. Jest radcą prawnym, politologiem, stypendystą Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii, a także University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w hotelu Mercure w Warszawie.

Już teraz cieszymy się na osobiste spotkanie z Państwem.

Cele seminarium i korzyści dla uczestników:

 • W trakcie warsztatów poznasz obowiązki banków (instytucji finansowych) wynikające z regulacji AML/CFT, strukturę i hierarchię tych obowiązków, a to wszystko z perspektywy doświadczeń 2022 r.
 • Analizie poddana zostanie regulacja dotycząca środków bezpieczeństwa finansowego (CDD) z perspektywy operacyjnej, czyli z punktu widzenia biznesu bankowego (równowaga pomiędzy intensywnością stosowania CDD a efektywnością biznesową)
 • Zaprezentowane zostaną praktyczne uwarunkowania stosowania regulacji sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do rachunków bankowych Rosjan i Białorusinów
 • Przedmiotem warsztatów będzie też współzależność pomiędzy szczególnymi rozwiązaniami w zakresie rachunków bankowych dla uchodźców z Ukrainy i bezwzględnie stosowalnymi obowiązkami AML/CFT
 • W ramach dyskusji przedstawione będą też wypowiedzi (publiczne) GIIF i UKNF w zakresie regulacji AML/CFT (z perspektywy organów banków i działalności bankowej)

Dla kogo jest to seminarium:

 1. Banków, w szczególności:
 • pracowników departamentu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • pracowników departamentu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • pracowników departamentu prawnego
 • pracowników departamentu audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracowników departamentu nadzoru
 • pracowników departamentu compliance
 • pracowników departamentu monitoringu zgodności
 1. Domów maklerskich
 2. Zakładów ubezpieczeń
 3. Towarzystw funduszy inwestycyjnych
 4. Instytucji płatniczych
 5. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zalety udziału w seminarium stacjonarnym:

 • Seminaria prowadzone przez wybitnych ekspertów, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z praktyką w największych bankach i kancelariach w Polsce, zostań częścią tej społeczności.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia
 • Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, co wpływa na wzrost kompetencji i pozwala na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.
 • Udział w seminariach pozwala na otrzymanie punktów szkoleniowych i wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.
 • Czwartek, 26 maja

  10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

  10.15-11.45

  1. Europejskie fundamenty regulacji AML/CFT, w tym Dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. oraz Dyrektywa 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r., a także Rozporządzenie PE i Rady 2015/847 (w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych) i Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022r. (w sprawie sankcji) – uwagi wstępne
  2. Krajowe fundamenty regulacji AML/CFT, w tym ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa) – uwagi wstępne
  3. Praktyczne wnioski wynikające dla banków ze „Sprawozdania GIIF z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2021r.”:
   1. Informacje o danych przekazywanych do GIIF
   2. Efekty postępowań analitycznych GIIF
   3. Kontrole GIIF (rola sygnalistów)

   

  11.45-12.15 – Przerwa na kawę

   

  12.15-13.45

  1. Główne elementy regulacyjne systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
   1. „Język” AML i struktura regulacji:
    1. Aktualne rozumienie podstawowych pojęć Ustawy, w tym instytucji obowiązanej, klient (w tym PEP), beneficjent rzeczywisty (w tym Centralny Rejestr BR), transakcja (rachunek), kar administracyjnych
    2. Organy informacji finansowej – system wspierania i konkurencji
   2. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych – z perspektywy banków
   3. Środki bezpieczeństwa finansowego (CDD) – czyli o istocie regulacji AML/CFT
    1. Optymalne podejście banku do stosowania CDD
    2. Zakres przedmiotowy CDD:
     • identyfikacja i weryfikacja klienta
     • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i obowiązki powiązane
     • ocena stosunku gospodarczego
     • bieżący monitoring stosunku gospodarczego
    3. Czas stosowania CDD
    4. Podwyższony i obniżony standard stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD)
    5. Następstwa niemożności zastosowania CDD
    6. Przechowywanie danych związanych z CDD, czyli o pozornej kolizji systemu ochrony danych osobowych z regulacją AML
    7. Wypowiedzi GIIF i KNF na temat sposobu stosowania CDD (błędów banków)
   1. Wewnętrzna procedura bankowa AML/CFT a grupowa procedura AML/CFT
   2. Przekazywanie i gromadzenie informacji:
    1. Transakcje ponad-progowe
    2. Zawiadomienie do GIIF na podstawie art. 74 Ustawy (forma i treść).
   3. Wstrzymanie transakcji i blokowanie rachunków:
    1. Zawiadomienie do GIIF na podstawie art. 86 Ustawy (forma i treść)
    2. Czynności GIIF związane z zawiadomieniem na podstawie art.86 Ustawy
    3. Działania innych organów publicznych związanych z zawiadomieniem na podstawie art. 86 Ustawy
    4. Granice poufności zawiadomienia do GIIF względem klienta (innych interesariuszy)
   1. Kontrolowanie instytucji obowiązanych przez GIIF/UKNF i konsekwencje dla banków (ich personelu) błędów w zakresie AML
  1. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 (w sprawie sankcji w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie) z perspektywy instytucji finansowej prowadzącej rachunki bankowe:
   1. Zakres przedmiotowy sankcji i jego wpływ na funkcjonowanie rachunków bankowych z perspektywy AML
   2. Pojęcie „depozytu” w rozumieniu ww. Rozporządzenia
   3. Zakaz przyjmowania „depozytu” przez bank, na podstawie art. 5b Rozporządzenia
   4. Wyjątki od zakazu przyjmowania „depozytów”
   5. Procedura zezwolenia organu publicznego na przyjęcie „depozytu”
   6. Obowiązki AML związane z ww. „depozytami”
   7. Zakaz obchodzenia sankcji oraz skutki obchodzenia sankcji z perspektywy art.12 Rozporządzenia

   

  13.45-14.45 – Lunch

  14.45-16.15

  1. Stanowisko UKNF w sprawie AML z 15 kwietnia 2020r. oraz stanowisko UKNF w sprawie rachunków bankowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy:
   1. Zakres podmiotowy oferty dla uchodźców
   2. Zakres przedmiotowy oferty dla uchodźców
   3. Wykonywanie CDD względem rachunków uchodźców
  2. Aktualne wyroki sądowe w sprawach dotyczących AML/CFT

   

  16.15 – 16.45 Pytania i dyskusja

Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do seminarium dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. seminarium.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

1340,70  z VAT, (1090,00  netto)

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

1340,70  z VAT, (1090,00  netto)