Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

798,27 1167,27 

Opis

Piotr Bodył Szymala

Dr Piotr Bodył Szymala – Legal & Regulatory Counsellor, Doradca Prezesa Zarządu Santander Bank Polska. Jest radcą prawnym, politologiem, stypendystą Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii, a także University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. 

Kamil Biedroń

Kamil Biedroń– radca prawny, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska S.A. Jest prawnikiem od 15 lat związanym z sektorem bankowym, specjalizującym się w produktach dedykowanych konsumentom.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • O przyczynach i celu i reformy wskaźnika WIBOR
 • Jak likwidacja wskaźnika WIBOR wpłynie na umowy i produkty finansowe?
 • Jak wykonywać umowy dla których nie wyznaczono wskaźnika zastępczego?
 • O rekomendowanych konwencjach odsetkowych dla umów i instrumentów finansowych,
 • Czy wskaźnik WIBOR spełnia wymogi rynkowości i legalności?
 • Czy reforma WIBOR korzystnie wpływa na sytuację procesową kredytodawców w przypadku sporów sądowych o unieważnienie umów finansowych?

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób odpowiadających za zarządzanie departamentami produktowymi instytucji finansowych
 • prawników w bankach i kancelariach obsługujących banki
 • pracowników komórek compliance
 • pracowników regulatorów rynku finansowego
 • pracowników departamentów produktowych
 • pracowników jednostek zajmujących się obsługą reklamacji

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 4 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Czwartek, 30 marca 2023 r. | On-line lub Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

  9.15 – 10.00 – rejestracja uczestników

  10.00 – 11.30

  1. Znaczenie wskaźników referencyjnych w umowach o funkcjach kredytowych zawieranych z konsumentami (WIBOR v. WIRON, co lepsze?) – wprowadzenie
  2. Znaczenie WIBOR’u dla normalnego funkcjonowania rynku długu opartego na zmiennej stopie
  3. Europejskie i polskie ramy prawne dla WIBOR’u
  4. Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce (na tle Rozporządzenia BMR)
  5. Uznanie WIBOR za wskaźnika kluczowego w rozumieniu Rozporządzenia BMR
  6. Legalność wskaźnika WIBOR z uwzględnieniem:
   1. Sytuacji sprzed i po dostosowaniu wskaźnika do rozporządzenia BMR,
   2. Transakcyjności,
   3. Dorobku orzecznictwa i doktryny związanej z tzw. sprawami frankowymi
  7. Motywy i konsekwencje uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z perspektywy wskaźników referencyjnych
  8. Umowy/usługi finansowe świadczone przez banki na rzecz konsumentów z perspektywy prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

  11.30-12.00 – Przerwa

  12.00-13.30

  1. Zdarzenie uprawniające właściwy organ do wyznaczenia wskaźnika zamiennego dla WIBOR
  2. Zakres kompetencji właściwych organów krajowych do wyznaczenia wskaźnika zamiennego dla WIBOR
  3. Wpływ zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR na tzw. rodzinę wskaźników referencyjnych, a także konsekwencje takiego zdarzenie z perspektywy już zwartych przez banki umów z konsumentami.
  4. Zastępowalność WIBOR’u w „aktywnych” umowach, a także z perspektywy już wykonanych umów
  5. Regulacyjne wyznaczenie wskaźnika zastępczego a uprawnienia wynikające z klauzul awaryjnych zawartych w umowach referujących do WIBOR:
   1. Wybór innego wskaźnika referencyjnego,
   2. Korekta wskaźnika referencyjnego,
  6. Wykonywanie umów i usług finansowych po zaprzestaniu publikacji WIBOR:
   1. Umowy zawierające odpowiednie klauzule awaryjne,
   2. Umowy niezawierające odpowiednich klauzul awaryjnych,
   3. Umowy nieobjęte ustawowym wyznaczeniem zamiennika.
  7. Wpływ reformy WIBOR na pozycję procesową kredytodawców/banków w sporach z konsumentami będącymi stroną umów o funkcjach kredytowych – czy czeka nas tsunami?

  13.30- 14.30 – Pytania i dyskusja

  14.30 – Lunch

Jak odbywa się szkolenie?

Szkolenie w formie stacjonarnej odbywa się w hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

W przypadku szkolenia w formie online otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w szkoleniu online). W czasie szkolenia uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami.

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym szkoleniu na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie stacjonarne poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

4. Zgłoś się na szkolenie zdalne poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

798,27 1167,27 

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

798,27 1167,27 

Informacje dodatkowe

Rodzaj szkolenia

Stacjonarne, Zdalne (on-line)