Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

2201,70  z VAT, (1790,00  netto)

Opis

12 października 2023 r.
Warszawa, Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Nawet -20% na zakup szkolenia.

Cena za udział w szkoleniu uzależniona jest od daty zapisu i wynosi:

 • 1432 zł netto, przy zapisie do 19.09.2023 r. z kuponem na – 20%: ps20
 • 1664 zł netto, przy zapisie do 29.09.2023 r. z kuponem na – 7%: ps7
 • 1790 zł netto, przy zapisie do 11.10.2023 r.

Dodaj produkt do koszyka i w polu na kupon wpisz kod zniżkowy.

Od 30 września wracamy ze standardową ceną, bez możliwości rabatu. Nie zwlekaj!

Ostatni rok jest dla branży finansowej i płatniczej niesamowicie intensywny. Eksperci prawni przestali już mówić o tsunami regulacyjnym a o codzienności biznesu regulowanego w UE. Nowe i bardzo kompleksowe regulacje, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, tempo ich wprowadzania oraz ich ilość, sprawiają, że bez trzymania ręki na pulsie ciężko jest sobie samodzielnie poradzić z analizą wszystkich dokumentów i wymogów.

Dlatego po wakacyjnym odpoczynku przychodzimy do Państwa ze szkoleniem, którego celem jest przedstawić Państwu najważniejsze kwestie jakie znalazły się w propozycji zmian regulacji usług płatniczych zaprezentowanych 28 czerwca 2023 r. w Brukseli.

O tym, jak ważna jest to inicjatywa ustawodawcza, mówiła podczas jej prezentacji Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych:

„Dziś podejmujemy konkretne kroki w celu modernizacji nie tylko unijnego sektora płatności detalicznych, ale także całego sektora usług finansowych. Czyniąc to, stawiamy interes obywateli i konsumentów w centrum usług finansowych. W rozwijającej się unijnej gospodarce opartej na danych każda interakcja w dziedzinie finansów tworzy nowe dane. W związku z tym ważne jest, by europejscy konsumenci mieli pod kontrolą swoje płatności i decydowali, komu udostępniać te dane, aby korzystać z nowych i innowacyjnych produktów.

Proponujemy dziś zestaw środków, w tym zwiększenie ochrony konsumentów dokonujących płatności elektronicznych w UE oraz udoskonalenie kryteriów zapobiegania oszustwom płatniczym i ich eliminowania. Przedstawiony dziś wniosek dostarczy klientom i przedsiębiorstwom korzyści z bardziej innowacyjnych opcji płatności i usług finansowych, jednocześnie zapewniając, że będą one oferowane w sposób bezpieczny, przejrzysty i pewny.”

Co otrzymają Państwo biorąc udział w szkoleniu?

 1. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów najwyższej klasy, specjalizujących się w prawie bankowym i finansowym.
 2. Prezentację (wydruk) oraz materiały dodatkowe (wersja elektroniczna omawianych aktów prawnych).
 3. Biznesowe podejście do analizowanych tematów oraz praktyczne wskazówki w zakresie wdrożenia.
 4. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaną liczbą godzin zegarowych.
 5. Przerwy kawowe oraz lunch.

Czego dowiedzą się Państwo podczas szkolenia?

Podczas szkolenia omówimy szerszy kontekst regulacji unijnych i tzw. Digital Finance Package i skupimy się głównie na omówieniu projektów z zakresu PSD3 i PSR. Nakreślimy także relacje między tymi projektami a innymi regulacjami w tym zakresie, w tym dyrektywy o pieniądzu elektronicznym, DORA, RODO. Wreszcie wskażemy te zmiany, które naszym zdaniem najmocniej wpłyną na Państwa działalność.

Szkolenie poprowadzą:

dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz – partner w kancelarii ftl. Od wielu lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych. W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” trzykrotnie uznany za Lidera (2020; 2021, 2023 – Dywizja I) w dziedzinie prawa bankowego i finansowego, a także za Lidera (2022) w dziedzinie doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Wyróżniony w rankingu Chambers and Partners FinTech Legal in Poland 2022 I 2023. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój innowacji w usługach finansowych doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych. Jest koordynatorem prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także uczestniczy w koordynowanych przez KNF pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, pracach grupy PolishAPI oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski – partner w kancelarii ftl. Prawnik rekomendowany w międzynarodowych rankingach Legal 500 (2021) w kategorii banking and finance oraz Chambers Fintech (2022, 2023). W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” (2022) został uznany Liderem w dziedzinie FinTech, zaś w 2023 r. został wskazany jako prawnik rekomendowany w dziedzinie Rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne (Dywizja I). Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego. Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającej przy ZBP, a także członek grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Magdalena Bodzioch

Magdalena Bodzioch – senior associate w kancelarii ftl, radca prawny. Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal 500 (2022) w kategorii banking and finance. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego i prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej i nowych technologii, prawa konsumenckiego oraz prawa cywilnego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo przy wdrażaniu w podmiotach z sektora finansowego rozwiązań mających na celu dostosowanie ich działalności do wymogów wynikających z implementacji do prawa polskiego dyrektyw unijnych, udział w projektach wdrożeniowych nowych usług finansowych, doradztwo w zakresie działalności biura maklerskiego, prawa konsumenckiego, outsourcingu bankowego, tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, wdrożeń z zakresu IT oraz reklamy usług finansowych. Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych. Świadczyła usługi dla Europejskiego Banku Centralnego jako prawnik lingwista oraz jako zewnętrzny konsultant ds. prawa polskiego, gdzie brała udział w opiniowaniu polskich aktów prawnych w procesie legislacyjnym.

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo usługami płatniczymi. Zachęcamy do wzięcia udziału, m.in.:

 • Przedstawicieli banków, SKOK-ów, Krajowej SKOK, krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku i innych dostawców usług płatniczych
 • Przedstawicieli organów nadzoru nad rynkiem finansowym
 • Przedstawicieli firm korzystających z usług oferowanych przez dostawców płatniczych
 • Ekspertów z branży płatniczej
 • Prawników działów prawnych ww. instytucji
 • Osób odpowiedzialnych za planowanie strategii biznesowej i strategii sprzedaży
 • Wszystkich zainteresowanych rynkiem usług płatniczych

Zalety udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Szkolenia prowadzone przez wybitnych ekspertów, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z praktyką w największych bankach i kancelariach w Polsce, zostań częścią tej społeczności.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia
 • Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, co wpływa na wzrost kompetencji i pozwala na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.
 • Udział w szkoleniu pozwala na otrzymanie punktów szkoleniowych i wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Czwartek, 12 października 2023 r.

  9.30 – 11.00 – PSD2 vs. PSD3/PSR – rewolucja czy ewolucja?

  • Czy uchylenie PSD2 jest niezbędne? Kilka słów o potrzebie zmian regulacyjnych w obszarze płatności.
  • PSD2+EMD2 = PSD3. Jaki jest zakres przedmiotowy nowej dyrektywy unijnej i co się zmienia w wykazie usług?
  • PSR – dlaczego Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowego rozporządzenia?
  • Jakie zmiany czekają pieniądz elektroniczny i czym jest FIDA?

  11.00 – 11.15 – Przerwa na kawę

  11.15 – 12.45PSD3 – co regulować będzie nowa dyrektywa?

  • Nowości dotyczące zasad licencjonowania na gruncie PSD3. Jakie dokumenty będą wymagane na etapie postępowań przed krajowymi organami nadzoru i co się zmienia w zakresie wymogów kapitałowych?
  • Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Czy dostawcy płatności mają się czego obawiać?
  • Obowiązek reautoryzacji – na co powinni przygotować się dostawcy usług płatniczych?
  • Akty delegowane i regulacyjne standardy techniczne, czyli jakich zmian należy się jeszcze spodziewać?

  12.45 – 13.30 – Lunch

  13.30 – 15.00 – PSR – kluczowe zmiany w zakresie zasad świadczenia usług płatniczych

  • Zakres przedmiotowy PSR, czyli do jakiego rodzaju usług rozporządzenie będzie mieć zastosowanie.
  • Zmiany w definicjach. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
  • Obowiązki informacyjne wobec klientów. Co nowego powinna zawierać umowa ramowa? O czym należy pamiętać wykonując pojedyncze transakcje płatnicze?
  • Jakich ułatwień mogą spodziewać się dostawcy niebankowi, czyli kilka słów o narzędziach ograniczających „de-risking” oraz zapewniających dostęp do systemów płatności.

  15.00 – 15.15 – Przerwa na kawę

  15.15 – 16.30 – PSR – zmiany w zakresie praw i obowiązków związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usług płatniczych

  • Jakie mechanizmy mają poprawić funkcjonowanie otwartej bankowości? Co się zmienia w zakresie obowiązku zapewniania przez banki dedykowanych API?
  • Autoryzacja i wykonywanie transakcji płatniczych. Na czym polega ”matching service” i czym jest „spoofing”?
  • Relacja między PSR a DORA oraz RODO.
  • Oszustwa płatnicze. Jakie mechanizmy mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników wprowadza PSR?
  • SCA, czyli o zmianach w zakresie zasad uwierzytelniania klientów.

  W ramach każdej z sesji przewidujemy krótkie Q&A.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

2201,70  z VAT, (1790,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

2201,70  z VAT, (1790,00  netto)

Nawet -20% na zakup szkolenia.

Cena za udział w szkoleniu uzależniona jest od daty zapisu i wynosi:

 • 1432 zł netto, przy zapisie do 19.09.2023 r. z kuponem na – 20%: ps20
 • 1664 zł netto, przy zapisie do 29.09.2023 r. z kuponem na -7%: ps7
 • 1790 zł netto, przy zapisie do 11.10.2023 r.

Dodaj produkt do koszyka i w polu na kupon wpisz kod zniżkowy.

Od 30 września wracamy ze standardową ceną, bez możliwości rabatu. Nie zwlekaj!