Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

1758,90  z VAT, (1430,00  netto)

Opis

Marczyńska Katarzyna

Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług finansowych oraz Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.

Rychter Andrzej

Andrzej Rychter – trener i coach oficerów compliance, zawodowy Ombuds. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager i oficer compliance. Prawnik z wykształcenia, trener, coach i mediator z powołania. Przez wiele lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej. Przez 10 lat odpowiedzialny za budowę kultury compliance, komunikację i szkolenia z tego obszaru oraz relacje z biznesem. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Tworzył i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń. Od kilku lat freelancer. Doradza i pomaga budować efektywne funkcje compliance i procesy zgłaszania naruszeń firmom ze wszystkich branż. Autor nowatorskich kursów: Certyfikowany Oficer Compliance (XX edycji otwartych), Whistleblowingprocess, Zarządzanie ryzykiem korupcji, Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów oraz HR Compliance.

Zbigniew Woźniak

Dr Zbigniew Woźniak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, w tym w szczególności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.  

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • Jakie są nowe zasady restrukturyzacji kredytu hipotecznego?
 • Jakie są metody polubownego rozwiązywania sporów?
 • Jak minimalizować ryzyko przedawnienia roszczeń?
 • Jakie są przesłanki ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania pozwanego?

Dla kogo jest to seminarium:

 1. Banków, w szczególności
 • pracowników departamentów windykacji
 • pracowników departamentów restrukturyzacji
 • pracowników departamentów prawnych
 1. Prawników w kancelariach prawnych obsługujących banki

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

 • Środa, 30 listopada 2022 r.

  10.00 – 11.30 – Przesłanki wypowiedzenia umowy i postępowanie restrukturyzacyjne – art. 75c pr. bankowego oraz 33 ustawy o kredycie hipotecznym – Katarzyna Marczyńska

  1. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy kredytowej
  2. Obligatoryjne czynności banku poprzedzające wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny – art. 22 ustawy o kredycie hipotecznym
  3. Zasady restrukturyzacji zadłużenia w świetle Interpretacji ZBP i zaleceń UKNF
  4. Nowe zasady restrukturyzacji kredytu hipotecznego – art. 33 ustawy o kredycie hipotecznym

  11.30 – 11.45 – Pytania i dyskusja

  11.45 – 12.00 – Przerwa

  12.00 – 13.30 – Mediacja i inne metody polubownego rozwiązywania sporów – Andrzej Rychter

  1. Wprowadzenie, czyli dlaczego chcemy polubownie rozwiązywać spory
  2. Sposoby polubownego rozwiązywania sporów
  3. Mediacje a inne metody (arbitraż, ugoda sądowa, ugoda bankowa)
  4. Przesłanki podjęcia decyzji o mediacji
  5. Koszty mediacji
  6. Sposoby prowadzenia mediacji
  7. Przebieg mediacji
  8. Ugoda
  9. Zatwierdzenie ugody

  13.30-14.00 – Przerwa

  14.00 – 15.30 –   Ryzyko przedawnienia roszczeń – Andrzej Rychter

  1. Wprowadzenie, czyli przedawnienia po nowemu
  2. Podstawowe pojęcia
  3. Terminy przedawnień
  4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia
  5. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
  6. Zarządzanie ryzykiem przedawnienia:
  • identyfikacja ryzyka
  • ocena ryzyka
  • kontrola ryzyka
  • raportowanie
  1. Zasada słuszności

  15.30 – 15.45 – Pytania i dyskusja

  Czwartek, 1 grudnia

  10.00-11.30 – Zarządzenie doręczenia pism sądowych za pośrednictwem komornika – Zbigniew Woźniak

  1. Doręczenie za pośrednictwem komornika – tryb, skuteczność, koszty doręczenia oraz środki kontroli nad doręczeniem za pośrednictwem komornika
  2. Ustalenie przez komornika aktualnego adresu zamieszkania adresata
  3. Wskazanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego oraz dowód, że pozwany przebywa pod wskazanym w pozwie adresem
  4. Data doręczenia pisma sądowego w sytuacji opisanej w art. 1391§2 k.p.c.
  5. Zawieszenie i umorzenie postępowania na skutek braku lub wskazania złego adresu pozwanego

  11.30 – 11.45 – Przerwa

  11.45 – 13.15 – Przesłanki ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania pozwanego – Zbigniew Woźniak

  1. Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane w świetle regulacji doręczenia za pośrednictwem komornika oraz ustalenia przez komornika aktualnego adresu zamieszkania pozwanego
  2. Kandydat na kuratora oraz wydatki związane z ustanowieniem kuratora
  3. Status i kompetencje kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

  13.15-13.45 – Przerwa

  13.45 – 15.15 – Inicjatywa sądu w postępowaniu dowodowym – Zbigniew Woźniak

   15.15 – 15.45 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się seminarium?

Po zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online). W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym seminarium na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do seminarium dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. seminarium.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

1758,90  z VAT, (1430,00  netto)

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

1758,90  z VAT, (1430,00  netto)