Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.

921,27  z VAT, (749,00  netto)

Opis

Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria Jabłoński Koźmiński

Kancelaria Jabłoński Koźmiński
30 maja 2022 r.

Seminarium poprowadzą:

Michał Jabłoński

Dr Michał Jabłoński – doktor nauk prawnych, adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze sporów sądowych i administracyjnych w jednej z największych kancelarii prawnych na świecie, reprezentujący klientów m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceprezes Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”. Partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

Nominowany w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2019. Zaangażowany społecznie, m.in. jako pełnomocnik pro bono w wielu postępowaniach sądowych mających charakter tzw. litygacji strategicznej.

Doświadczony wykładowca akademicki i dydaktyk (m.in. prowadził zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, szkolenia, zajęcia dla aplikantów adwokackich), autor kilkudziesięciu opracowań naukowych. Uczestnik debat, konferencji oraz autor licznych wypowiedzi na temat kredytów indeksowanych/denominowanych do kursu walut obcych

Krzysztof Koźmiński

Dr hab. Krzysztof Koźmiński – doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (przedstawiciel Ministra Finansów), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prezes Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”. Kierownik projektu „Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego”. Pełnomocnik w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem UE oraz TSUE, w tym w sprawach skarg na akty instytucji unijnych. Partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

Ekspert instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

Uczestnik debat, konferencji oraz autor licznych wypowiedzi na temat kredytów indeksowanych/denominowanych do kursu walut obcych.

Cele seminarium i korzyści dla uczestników:

W trakcie szkolenia zweryfikowane zostaną – na podstawie dobranych uprzednio kazusów prezentowanych przez Trenerów (również orzeczeń sądów niższej instancji) – najczęściej powtarzane stereotypy na temat instytucji kredytów denominowanych i indeksowanych oraz ich statusu prawnego, w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz najnowszego orzecznictwa sądowego (w tym TSUE oraz SN).

Zasygnalizowane zostaną najistotniejsze zmiany linii orzeczniczych, aktualne kontrowersje i wątpliwości, postawy sędziowskie, przykłady skutecznej oraz nieefektywnej argumentacji, a także przewidywania przyszłych zagadnień spornych w orzecznictwie oraz ewolucji poglądów doktryny.

W programie przewidziane jest interaktywne rozwiązywanie kazusów odnoszących się do najczęściej spotykanych w przekazie publicystycznym nieporozumień i uproszczeń związanych z tematyką kredytów indeksowanych/denominowanych wsparte:

– komentarzami Trenerów w formie krótkiego wykładu wprowadzającego oraz podsumowującego,

– prezentacjami multimedialnymi obrazującymi tezy orzecznicze oraz dane ekonomiczne (w formie wykresów, grafik, tabel itp.),

– omówieniem przykładowych rozstrzygnięć sądowych sądów powszechnych niższej instancji (z uwzględnieniem wadliwych tez orzeczniczych – niezgodnych z prawem krajowym i unijnym), a także SN i TSUE,

– lekturą materiału dydaktycznego.

 • Poniedziałek, 30 maja 2022 r.

  10.00-11.30

  • wprowadzenie: taktyki procesowe oraz stan orzecznictwa przed wyrokiem TSUE C-260/18 Dziubak
  • wyrok TSUE C-260/18 Dziubak: interpretacje i nadinterpretacje

  11.30-11.45 – Przerwa

  • orzecznictwo TSUE w tematyce kredytowej
  • orzecznictwo Sądu Najwyższego

  11.45-13.15

  • orzecznictwo sądów powszechnych
  • postawy sędziowskie, tezy orzecznicze i linie argumentacyjne

  13.15 – 13.45 – Przerwa

  • wadliwość umów kredytowych w świetle orzecznictwa
  • konsekwencje abuzywności vs. inne skutki prawne
  • rozliczenia stron w razie upadku umowy/stosunku prawnego

  13.45-15.15

  • zagadnienie przedawnienia roszczeń
  • nadużycie prawa konsumenckiego
  • wybrane taktyki procesowe
  • aktualne kontrowersje orzecznicze
  • orzecznictwo sądów powszechnych: perspektywy i przewidywania

  15.15-15.30 – Pytania i dyskusja

Dla kogo jest to seminarium:

 • prawników w bankach
 • prawników w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą banków
 • prawników reprezentujących innych przedsiębiorców w sporach z konsumentami
 • adwokatów
 • radców prawnych
 • sędziów

Zalety naszego szkolenia online:

 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
 • Oszczędność czasu.
 • Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
 • Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
 • Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
 • Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Punkty Szkoleniowe

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Jak odbywa się seminarium?

Po zebraniu się grupy pozwalającej przeprowadzić seminarium, otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w seminarium online). W czasie seminarium uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym seminarium na adres e-mail uczestnika.

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do seminarium dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. seminarium.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

921,27  z VAT, (749,00  netto)

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi :

921,27  z VAT, (749,00  netto)