Archiwum wydarzeń

Archiwum wydarzeń

Zobacz jakie szkolenia i seminaria zorganizowaliśmy dotychczas

18 grudnia 2020 r.

Zmiana tzw. ustawy reklamacyjnej - skutki dla rynku finansowego

19-20 listopada 2020 r.

Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)

26 sierpnia 2020 r.

Usuwanie klauzul abuzywnych z umów z przedsiębiorcami

24-25 czerwca 2020 r.

Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)

6-7 maja 2020 r.

Skuteczność zabezpieczeń w postępowaniu upadłościowym

5 marca 2020 r.

Kredyt hipoteczny i konsumencki - problemy praktyczne związane z zawieraniem umów

 

26-27 listopada 2019 r.

Istotne zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego objęte ustawą z dnia 4.07.2019 r.

19 listopada 2019 r.

Ochrona danych osobowych w działalności bankowej - najnowsze orzecznictwo i decyzje PUODO, praktyczne problemy i interpretacje

19 września 2019 r.

Ryzyka prawne zabezpieczenia hipotecznego

28 maja 2019 r.

Outsourcing IT oraz cloud computing w bankach - w teorii i w praktyce

8 kwietnia 2019 r.

Restrukturyzacja zadłużenia klienta banku i upadłość konsumencka w świetle najnowszych zmian prawnych

12 marca 2019 r.

RODO w działalności bankowej - przepisy sektorowe i praktyka stosowania rozporządzenia

11-12 lutego 2019 r.

Wdrożenie PSD2 i regulacyjnych standardów technicznych

9-10 października 2018 r.

Regulacje dyrektyw PSD2 i PAD i ich praktyczny wpływ na działalność banków

27 września 2018 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML

17 maja 2018 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML

19 kwietnia 2018 r.

Implementacja dyrektywy PSD2 - kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych

8 lutego 2018 r.

Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

14 listopada 2017 r.

Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych

24 października 2017 r.

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) - nowe obowiązki banków

20 września 2017 r.

Ryzyka prawne zabezpieczenia hipotecznego

5-6 kwietnia 2017 r.

Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych

20 października 2016 r.

Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne

9 czerwca 2016 r.

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów (pożyczek) konsumenckich wprowadzane nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim i ustawą o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników finansowych

20-21 kwietnia 2016 r.

Zmiany w prawie usług płatniczych

18 lutego 2016 r.

Ustawa o rzeczniku finansowym – konsekwencje dla rynku

7-8 grudnia 2015 r.

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne - doświadczenia praktyki

19-20 listopada 2015 r.

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach

29 października 2015 r.

Nowe regulacje na rynku kredytów konsumenckich

22 października 2015 r.

Opróżnione miejsce hipoteczne

24 września 2015 r.

Krajobraz prawny po wyroku TK z 14.04.2015 r. Kiedy można jeszcze skorzystać z BTE? Co zamiast BTE?

23 czerwca 2015 r.

Nowe regulacje ustawy o obligacjach – seminarium interaktywne

26-27 maja 2015 r.

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne

20-21 kwietnia 2015 r.

Dyrektywa o rachunkach płatniczych (PAD) i druga dyrektywa o usługach płatniczych (PSD II)

16 kwietnia 2015 r.

Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne

26 marca 2015 r.

Zmiany w prawie bankowym w związku z wdrożeniem Dyrektywy CRD IV

19 marca 2015 r.

Sankcje administracyjne stosowane przez KNF i Prezesa UOKiK/Komisję Europejską na rynku finansowym

19 lutego 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – nowe wyzwania i obowiązki

21 listopada 2014 r.

Naruszanie praw konsumentów w reklamie i umowach - bank wobec ostatnich działań UOKiK

28 października 2014 r.

Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej na gruncie regulacji prawa bankowego i ustawy o ochronie danych osobowych – zagadnienia praktyczne

17 października 2014 r.

Bank wobec śmierci swojego klienta

29-30 września 2014 r.

Bancassurance w świetle nowej Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego

27-28 maja 2014 r.

Ochrona konsumenta w praktyce bankowej

23 maja 2014 r.

Opróżnione miejsce hipoteczne

15-16 kwietnia 2014 r.

Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych

10 kwietnia 2014 r.

Outsourcing IT na gruncie regulacji prawa bankowego oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w teorii i w praktyce

20 marca 2014 r.

Ustawa o kredycie konsumenckim w świetle aktualnego orzecznictwa Prezesa UOKiK

27 lutego 2014 r.

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR w działalności banku – aspekty prawne i regulacyjne

11-12 grudnia 2013 r.

Zabezpieczenie i egzekucja należności bankowych

28 listopada 2013 r.

Klauzule abuzywne w umowach bankowych

24-25 października 2013 r.

Zmiany w prawie usług płatniczych

18 października 2013 r.

Ustawa deweloperska z perspektywy banków

24 maja 2013 r.

Egzekucja z rachunków bankowych

17 kwietnia 2013 r.

Hipoteka po nowelizacji – dwa lata w praktyce

27 marca 2013 r.

Zmiana wzorca umowy, oprocentowania, opłat i prowizji w umowach bankowych

19-20 marca 2013 r.

Nowelizacja dyrektywy i ustawy o usługach płatniczych

25 lutego 2013 r.

Bankowa ochrona danych osobowych - regulacje, praktyka, perspektywy rozwoju

11 grudnia 2012 r.

Tendencje w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej banku w prawie polskim w świetle najnowszego orzecznictwa SN

6 grudnia 2012 r.

Stosowanie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 2009 r.

27 listopada 2012 r.

Bancassurance z punktu widzenia instytucji finansowej i klienta

20 listopada 2012 r.

Nieuczciwe praktyki w marketingu produktów i usług finansowych

22 października 2012 r.

Czytanie nowych ksiąg wieczystych z perspektywy wierzyciela hipotecznego i właściciela nieruchomości

19 października 2012 r.

Zastaw rejestrowy w praktyce bankowej

24-25 września 2012 r.

Ustawa o usługach płatniczych - praktyczne aspekty wdrożenia

19 września 2012 r.

Ustawa deweloperska z perspektywy banków

16 maja 2012 r.

Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej

24 kwietnia 2012 r.

Walka z praniem pieniędzy z perspektywy obowiązków banków oraz nowych Rekomendacji FATF z 17 lutego 2012 r. – aspekty prawne

17-18 kwietnia 2012 r.

Zabezpieczenia rzeczowe należności bankowych

28 marca 2012 r.

Kredyty konsumenckie i hipoteczne – aktualne problemy i przyszła regulacja

23-24 lutego 2012 r.

Ustawa o usługach płatniczych- praktyczne aspekty wdrożenia

7-8 lutego 2012 r.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

25 stycznia 2012 r.

Outsourcing w świetle najnowszych przepisów prawa bankowego

19 grudnia 2011 r.

Publicznoprawne aspekty działalności banków

29 listopada 2011 r.

Tajemnica bankowa w praktyce

28 października 2011 r.

Sekurytyzacja wierzytelności bankowych

3-4 października 2011 r.

Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego

12 września 2011 r.

Zmiany w prawie hipotecznym - pierwsze doświadczenia praktyczne

15-16 czerwca 2011 r.

Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego

26 maja 2011 r.

Rewolucja w kredytach konsumenckich - zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego

13-14 kwietnia 2011 r.

Rachunki bankowe - problemy praktyczne

17 marca 2011 r.

Walka z praniem pieniędzy - problemy związane z wdrażaniem w 2010 r. nowelizacji implementującej III Dyrektywę

8-9 lutego 2011 r.

Nowelizacja przepisów o hipotece - zakres zmian i ich konsekwencje dla banków

16 grudnia 2010 r.

Prawo rynku kapitałowego w działalności banków

24-25 listopada 2010 r.

Outsourcing i tajemnica bankowa

27 października 2010 r.

Nowy kredyt konsumencki (z uwzględnieniem projektu ustawy z 21 września 2010 r.)

8 października 2010 r.

Prawne aspekty wdrożenia Rekomendacji T

27-28 września 2010 r.

Upadłość w praktyce bankowej

1-2 czerwca 2010 r.

Kredyt konsumencki oraz inne zagadnienia prawne bankowości detalicznej

18 maja 2010 r.

Nowelizacja przepisów o hipotece

14-15 kwietnia 2010 r.

Przeciwdziałanie "praniu pieniędzy" i ochrona danych osobowych

16-17 lutego 2010 r.

Umowa rachunku bankowego oraz praktyczne zagadnienia związane z wdrożeniem dyrektywy PSD

1-2 grudnia 2009 r.

Nowe regulacje hipoteki, zastawu rejestrowego i innych zabezpieczeń wierzytelności

6-7 października 2009 r.

Upadłość klienta banku i egzekucja należności

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego