Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

5 marca 2020 r.
Kredyt hipoteczny i konsumencki - problemy praktyczne związane z zawieraniem umów
Rekomendacja S KNF - nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego

 

Katarzyna Marczyńska

Seminarium poprowadzi:
Katarzyna Marczyńska - radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług finansowych oraz Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.

Celem seminarium:

Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, aby personel kredytodawcy co najmniej raz na trzy lata odbywał szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.

Dzięki udziałowi w seminarium bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady prawidłowego przygotowania i przedstawienia klientowi oferty kredytowej oraz dokonania oceny czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane i nie wprowadzają konsumentów w błąd.

Uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym).

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentów prawnych
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy departamentów ryzyka
 • pracownicy departamentów operacyjnych
 • pracownicy departamentów obsługi kredytów hipotecznych
 • pracownicy departamentów obsługi kredytów konsumenckich
 • pracownicy departamentów windykacyjnych

 

Omawiane zagadnienia:

 • Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego
 • Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa
 • Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców
 • Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia
 • Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego – przygotowanie do wdrożenia

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

 

Warszawa, 5 marca 2020 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w dowolnym terminie i miejscu w Polsce.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego