Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

26 lutego 2020 r.
Pre-pack po nowelizacji prawa upadłościowego

Partnerzy merytoryczni:

Norbert Frosztęga

Seminarium poprowadzą:
Norbert Frosztęga - adwokat, Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k, doradca restrukturyzacyjny.
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, w obszarach związanych z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym. W ramach praktyki zawodowej reprezentuje także Klientów w sporach sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych (syndyków, nadzorców sądowych, zarządców).

Jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego i Doradcy Restrukturyzacyjnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest instytucja przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz „uproszczonej likwidacji”.

Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego m.in.: w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego oraz ogólnopolskich mediach gospodarczych, a także współautorem publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw.

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), z uwzględnieniem zmian dokonanych za sprawą nowelizacji prawa upadłościowego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw; wejście w życie 24 marca 2020 r.). Prelegenci przedstawią najważniejsze korzyści płynące z zastosowania przygotowanej likwidacji, omówią najważniejsze elementy procedury, podzielą się z uczestnikami problemami spotykanymi w praktyce stosowania pre-packu, a także ocenią czy wprowadzone zmiany usprawnią przebieg przygotowanej likwidacji.

 

Grupa docelowa:

  • zarządy banków
  • dyrektorzy oddziałów
  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów windykacyjnych

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

  1. Zmiany przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji
  2. Przygotowanie petitum wniosku pre-packowego
  3. Rola wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji
  4. Zagadnienia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy a przygotowana likwidacja
  5. Problematyka umów wzajemnych

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

 

Warszawa, 26 lutego 2020 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego