Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

8 kwietnia 2019 r.
Restrukturyzacja zadłużenia klienta banku i upadłość konsumencka w świetle najnowszych zmian prawnych

 

Katarzyna Marczyńska

Seminarium poprowadzi:
Katarzyna Marczyńska - radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie etyki finansowej. Twórca broszur i opracowań z zakresu prawa finansowego redagowanych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacji konsumenckich. Członek kapituły Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w zakresie usług finansowych oraz Programu Gospodarczo - Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu.

Celem seminarium:

W 2019 roku zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, który pozwoli bankom na bieżącą kontrolę stanu zadłużenia klientów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji banku jako wierzyciela. Uchwalona zaś 9 listopada 2018 roku ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewiduje cztery sposoby pomocy zadłużonym rolnikom.

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy zasady działania komorników sądowych, co znacząco wpływa na prowadzenie postępowań egzekucyjnych i osłabia pozycję wierzycieli. Również projekt zmian prawa upadłościowego umożliwia dłużnikom szybkie oddłużenie, często z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Najnowsze orzecznictwo ETS w przedmiocie szybkiego dochodzenia należności przez wierzycieli również osłabia pozycję banków i wymaga zmiany sposobu procedowania.

W celu pomocy dłużnikom i zapobiegania wszczynaniu kosztownych postępowań egzekucyjnych, Związek Banków Polskich opracował i wdraża „Program Wsparcia Kredytobiorców”, który pomoże stronom umów ustalić korzystane warunki sprzedaży nieruchomości.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o nowych instytucjach i rozwiązaniach oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w działalności banku.

 

Grupa docelowa:

 • zarządy banków
 • dyrektorzy oddziałów
 • prawnicy
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy departamentów windykacyjnych

 

Omawiane zagadnienia/regulacje:

 • Zmiana przepisów prawa i orzecznictwo ETS w 2018 roku mające wpływ na pozycję banku jako wierzyciela
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych
 • Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
 • Założenia zmian w ustawie Prawo upadłościowe
 • „Program Wsparcia Kredytobiorców” jako alternatywa dla egzekucji

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 8 kwietania 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 marca 2019 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego